Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs.

23 Απριλίου 2021

ΑΔΑ: 6ΑΣΣΩΨΑ-51Φ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 23-04-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 8097

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 7305 / 14-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008459386) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου και του 1ου Γυμνασίου/Λυκείου Άρτας στο πλαίσιο της πράξης GOAL nZEBs. (ΕΣΗΔΗΣ 108329)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
  3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ και του Τμήματος προμηθειών και αποθηκών του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

1η) Ερώτηση:

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια : ζητείται μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων της σύμβασης για την τελευταία τριετία (2020, 2019, 2018), ίσο με το 50% του ποσού του προϋπολογισμού.  Ο εν λόγω προϋπολογισμός περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων (κουφώματα αλουμινίου, φ/β, ηλεκτρολογικά).  Διευκρίνιστε πώς ακριβώς πρέπει να κατανέμεται ο μέσος κύκλος εργασιών που καλούνται οι οικονομικοί φορείς να παρουσιάσουν

1η) Απάντηση:

Θα πρέπει να υπάρχει το 50% στον κάθε τομέα δραστηριότητας ξεχωριστά.  Δηλαδή το 50% στα κουφώματα, το 50% στα φ/β και το 50% στα ηλεκτρολογικά.

 

2η) Ερώτηση:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα : τα έργα φ/β τα οποία πρέπει να παρουσιαστούν ως εμπειρία αφορούν και σε ιδιωτικά έργα;

 

2η) Απάντηση:

Ναι μπορούν να υπολογιστούν στην εμπειρία και τα ιδιωτικά έργα, με την προσκόμιση των ανάλογων αποδεικτικών στοιχείων.

 

3η) Ερώτηση:

Στη διακήρυξη «5β ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΔΗΜΑΡΧ & 1ου ΓΥΜΝ. ΛΥΚ», σελ 62, αναφέρετε : «Συντελεστή συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης <2%».  Καθώς οι αντιστροφείς που κυκλοφορούν στο εμπόριο αναφέρουν συντελεστή συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης < 3%, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε αν είναι αποδεκτή προδιαγραφή.

 

3η) Απάντηση:

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

4η) Ερώτηση:

Στη διακήρυξη «5β ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΔΗΜΑΡΧ & 1ου ΓΥΜΝ. ΛΥΚ», σελ 85, στον πίνακα «Προμήθεια και αντικατάσταση υπαρχόντων λαμπτήρων με λαμπτήρες LED στο Δημαρχείο Άρτας» αναφέρετε για όλους τους καμπτήρες «Ανοχή σε εύρος τάσης εισόδου ≈ 10% της ονομαστικής τάσης εισόδου (200 – 240 V)».  Επιβεβαιώστε αν είναι αποδεκτό εύρος τάσης 220-240 V.

 

4η) Απάντηση:

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

 

5η) Ερώτηση:

Παρακαλούμε, εφόσον είναι δυνατόν να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το σύνολο των κουφωμάτων που θα αντικατασταθεί σχετικά με τον τύπο του (συρόμενα, συρόμενα, ανοιγόμενα, ανοιγοκλεινόμενα, σταθερά κλπ.)

 

5η) Απάντηση:

ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΕ 2 ΈΩΣ 4 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ). ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΙΦΥΛΛΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ (ME ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 0,70μέτρων)   ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ). ΑΝ ΤΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ.

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ