Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκρινήσεων (2ων) διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)

25 Ιανουαρίου 2023

ΑΔΑ: ΨΜΞΥΩΨΑ-ΤΝΨ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 24-01-2023

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 2089

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Διευκρινήσεων (2ων) διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 31127 / 30-12-2022 (ΑΔΑM: 22PROC011930764) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π., ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) για τα έτη 2023-2024 (2 έτη και προαίρεση καυσίμων Δήμου Αρταίων)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν καθώς και τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου

 

Διευκρινίζει τα εξής

            Ερώτηση:

Στην Σελίδα 71 της Διακήρυξης χαρακτηριστικά αναφέρει για το προιόν με Α/Α νο 8:

 

Λάδι γενικής

χρήσης για πολλαπλές εφαρμογές SAE Νο 30 Μονότυπο λιπαντικό

υψηλών προδιαγραφών γενικής χρήσης για πολλαπλές εφαρμογές

Θα θέλαμε να μας διευκρινήσετε εάν για το συγκεκριμένο προιόν απαιτείται να προσκομιστεί έγγραφο του Γενικού Χημείου του κράτους ή όχι, καθότι όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι λιπαντικό εσωτερικής καύσης αλλά λιπαντικό γενικής χρήσης για το οποίο δεν ζητείται κάποια συγκεκριμένη προδιαγραφή

 

Απάντηση:

Σε ερώτημα για το προϊόν Νο8 (Λάδι γενικής χρήσης για πολλαπλές εφαρμογές SAE Νο30), του πίνακα της μελέτης για το διαγωνισμό ¨Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων για τα έτη 2023-2024¨  σχετικά με το εάν για το συγκεκριμένο προϊόν απαιτείται να προσκομιστεί έγγραφο του Γενικού Χημείου του κράτους ή όχι.

Σας γνωρίζουμε ότι δεν απαιτείται να προσκομιστεί έγγραφο από το Γενικό Χημείο του κράτους, διότι δεν είναι λιπαντικό εσωτερικής καύσης .

           

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ