Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών του Δήμου Αρταίων

15 Δεκεμβρίου 2020

ΑΔΑ: ΩΡΠ5ΩΨΑ-29Χ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα: 15-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 28617

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 28259 / 10-12-2020 (ΑΔΑM: 20PROC007817233) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις καθαρίστριες του Δήμου.
  2. Τον αριθ. 103122 διαγωνισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την τροποποίηση του αριθμού διαγωνισμού της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μετά από ενημέρωση του πεδίου «τεχνικές προδιαγραφές» που εκ’ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στον αρχικό ως εξής:

  • Ο  αριθ.103122 γίνεται 103122,1

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ