Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 4/2017 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

08 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα πρόσληψης ενός (1) ατόμου κατηγορίας / κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων για τη ΣΟΧ 4/2017 του Δήμου Αρταίων- με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατόττηα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020).

Περιλαμβάνονται:

– Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων

– Πίνακας Απορριπτέων

– Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας

– Πίνακας Επιλογής

1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 4_2017

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 4-2017

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 4-2017

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ 4-2017