Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακύρωσης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

03 Αυγούστου 2018

ΑΔΑ: ΨΠΣΞΩΨΑ-ΡΗ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 03-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 18639

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 18096 / 27-07-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003495156) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (τρόφιμα για ΚΚΜΠΑΠ των Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου εκτός ειδών οπωροπωλείου)
  2.  Την αριθ. 427 / 2018 (ΑΔΑ:65ΑΣΩΨΑ-ΝΑΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμό  αριθ. 18096 / 27-07-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003495156), προκειμένου να διενεργηθεί επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός βάσει της αριθ. 376/2018 (ΑΔΑ:  ΩΚ0ΤΩΨΑ-0ΣΤ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για όσες ομάδες τροφίμων δεν υπήρξαν ανάδοχοι.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ