Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακύρωσης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

03 Αυγούστου 2018

ΑΔΑ: ΨΠΣΞΩΨΑ-ΡΗ4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 03-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 18639

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 18096 / 27-07-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003495156) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ετών 2018-2019 (τρόφιμα για ΚΚΜΠΑΠ των Δ.Ε. Βλαχερνών και Ξηροβουνίου εκτός ειδών οπωροπωλείου)
  2.  Την αριθ. 427 / 2018 (ΑΔΑ:65ΑΣΩΨΑ-ΝΑΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμό  αριθ. 18096 / 27-07-2018 (ΑΔΑM: 18PROC003495156), προκειμένου να διενεργηθεί επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός βάσει της αριθ. 376/2018 (ΑΔΑ:  ΩΚ0ΤΩΨΑ-0ΣΤ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για όσες ομάδες τροφίμων δεν υπήρξαν ανάδοχοι.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ