Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

20 Ιουνίου 2019

ΑΔΑ:6Ζ42ΩΨΑ-ΤΦΖ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 20-06-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 13436

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακύρωσης διαγωνισμού τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων

 

Ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 12973 / 13-06-2019 (ΑΔΑM: 19PROC005105412) διακήρυξη συνοπτικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
  2. Τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του Δήμου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου έτους 2019, που ήταν να διεξαχθεί στις 24-06-2019, λόγω διαφορών των όρων της διακήρυξης και της μελέτης που προέκυψε εκ’ παραδρομής από υπηρεσιακή παράβλεψη.  Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ελληνική Νομοθεσία.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ