Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

05 Νοεμβρίου 2019

Την 6η Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος θα συνέλθει σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κατεπείγον χαρακτήρας του οποίου ανάγεται σε τασσόμενη αποκλειστική προθεσμία υποβολής απόψεων επί του θέματος διαβούλευσης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρυζιά» της Τ.Κ. Ράχης του Δ. Αρταίων».

 

24728 – SCAN – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η-2019