Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4η) Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

15 Φεβρουαρίου 2021

ΑΔΑ: ΨΦΣΞΩΨΑ-ΚΔΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα : 15-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 3072

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (4η)

Διευκρινήσεων ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Λιόντος Νικόλαος έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθμ. 1053 / 18-01-2021 (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 21PROC008015660) διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων led για εκσυγχρονισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (ΕΣΗΔΗΣ 104779)
  2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
  3. Τις απαντήσεις της ΤΥΔ.

Διευκρινίζει τα εξής:

 Ερώτηση:

Στη διακήρυξη ζητούν 2 τύπους φωτιστικών.

Σε ορισμένες μελέτες το ύψος είναι χαμηλό και διαφορετική γωνία δέσμης θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

εάν χρησιμοποιήσουμε 2 φωτιστικά

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πιθανές γωνίες δέσμης; R09601, R09602, R09603,R09604,R09605, R09606 που αναγράφει ο κατασκευαστής ή θεωρείται άλλος τύπος;.

Απάντηση:

            Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης    «…… Στις περιπτώσεις οδών όπου δεν είναι δυνατή η πλήρωση των αναγκαίων απαιτήσεων , ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προτείνει τη βέλτιστη δυνατή λύση που προσεγγίζει κατά το καλύτερο δυνατό τις ανωτέρω απαιτήσεις».

Επίσης, «ο κάθε υποψήφιος  ανάδοχος έχει  δικαίωμα  να  επιλέξει  οποιονδήποτε συνδυασμό οπτικού  συστήματος ,αριθμού LED, φωτεινής ροής (lm), ισχύος κλπ. επιθυμεί ώστε να καλύψει τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της εκάστοτε μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους απαιτήσεις που κάθε μελέτη διαθέτει».

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ