Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η) Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

16 Ιανουαρίου 2024

ΑΔΑ: Ψ21ΟΩΨΑ-93Ρ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Άρτα : 16-01-2024

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 1187

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

e-mail :petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2η)

Διευκρινήσεων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων.

 

Η Αντιδήμαρχος Αρταίων Σφαλτού Χαρίκλεια έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

 1. Την αριθ. 32794 / 18-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013987841) διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας  για τους δικαιούχους υπαλλήλους για τα έτη 2023-2024 Δήμου Αρταίων (ΕΣΗΔΗΣ 281291).
 2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 08, 09 και 12-01-2024.
 3. Τις διευκρινίσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

 

Διευκρινίζει τα εξής:

 

 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 3 (Γάντια από νιτρίλιο) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για γάντια με κατ’ ελάχιστο μήκος 30 εκατοστά και κατ’ ελάχιστο πάχος 0,5 mm.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 8 (Κράνη Ασφαλείας) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Κράνη Ασφαλείας που συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 397 και εφόσον φέρουν ενσωματωμένα γυαλιά προστασίας ματιών, να συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 166.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 9-10 (Γυαλιά Ασφαλείας τύπου GOOGLES «ΑΝΟΙΚΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ») γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Γυαλιά Ασφαλείας Κλειστού τύπου που θα φέρουν κατ’ ελάχιστο την σήμανση: 3 4 & 9 και οι προσφορές για  Γυαλιά Ασφαλείας Ανοικτού τύπου που θα φέρουν κατ’ ελάχιστο την σήμανση: 1 F T K N.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 11 (Γυαλιά προστασίας από Ηλιακή ακτινοβολία) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για γυαλιά πιστοποιημένα κατ’ ελάχιστο με το πρότυπο ΕΝ 166 και ΕΝ 172. Η σήμανση 6-2 ή 6-2,5 είναι κατ’ ελάχιστο δεσμευτική στην σήμανση των συγκεκριμένων γυαλιών.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 12 (Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου – χωρίς την αναγραφή της σήμανσης 1.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 13 (Γυαλιά Οξυγονοκόλλησης) γίνονται αποδεκτές όλες οι προσφορές για τα συγκεκριμένα Γυαλιά που φέρουν σταθερό βαθμό σκίασης ο οποίος μπορεί να έχει τιμή είτε 4, είτε 5, είτε 6, είτε 7, είτε 8.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 19 (Ποδιές Συγκολλητών) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Ποδιές Συγκολλητών πιστοποιημένες κατ’ ελάχιστο με το πρότυπο ΕΝ 370.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 20 (Ολόσωμες φόρμες αδιάβροχες προστασίας από χημικά) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Ολόσωμες φόρμες αδιάβροχες προστασίας από χημικά που συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με το πρότυπο ΕΝ 465 ή μεταγενέστερο ισοδύναμο αυτού που το έχει αντικαταστήσει.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 24 (Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγου πιστοποιημένα κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ 345 και ΕΝ 50321 (Class 0).
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 30 (Μπουφάν εργασίας – Μπουφάν αδιάβροχο) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Μπουφάν εργασίας – Μπουφάν αδιάβροχο με επένδυση fleece.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 31 (Μπλούζα εργασίας) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Μπλούζα εργασίας που είναι κατασκευασμένες κατ’ ελάχιστο από 100% βαμβάκι και φωσφοριζέ χρώματος.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 35 (Αδιάβροχες ποδιές) γίνονται αποδεκτές μόνο οι προσφορές για Αδιάβροχες ποδιές που συμμορφώνονται κατ’ ελάχιστο με το πρότυπο ΕΝ 467 και ΕΝ 340 ή μεταγενέστερα ισοδύναμα αυτών που τα έχουν αντικαταστήσει.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 36 (Υποδήματα ασφαλείας και αντιολισθητικά S2) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Υποδήματα ασφαλείας και αντιολισθητικά S2 από δέρμα υδρόφοβο WRU και ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά Υποδήματα ασφαλείας από συνθετικό δέρμα (μικροίνες) κατηγορίας S2 με συνθετικό κάλυμμα για προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα SRC.
 • Σε ότι αφορά την Τεχν. Προδιαγραφή 53 (Επιχειρησιακό μπουφάν πολιτικής προστασίας) & Τεχν. Προδιαγραφή 54 (Επιχειρησιακό γιλέκο πολιτικής προστασίας) τα δείγματα απαιτείται να φέρουν τα κεντήματα-τυπώματα.
 • Σε ότι αφορά τις Τεχν. Προδιαγραφή 25 & 50 (Άρβυλα ασφαλείας) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές για Άρβυλα ασφαλείας που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές Νο 25.
 • Τέλος για όσα είδη των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην σχετική Μελέτη, αλλά τα είδη αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον σχετικό προϋπολογισμό, δεν απαιτούνται δείγματα, ούτε η υποβολή προσφοράς

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι θα δοθεί παράταση / μετάθεση στις ημερομηνίες υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού, βάσει απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 17-01-2024, και οι οποίες θα ανακοινωθούν μετά την λήψη της απόφασης.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΦΑΛΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ