Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ανάκληση της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ3/25303/7-11-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταιων

14 Νοεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Άρτα, 14-11-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.:26067
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου
Ταχ. Κώδικας : 47100
Πληροφορίες : E.Τσεκούρα
Τηλέφωνο : 2681362167
Email:tsekoura@arta.gr

ΘΕΜΑ:  «Ανάκληση της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ3/25303/7-11-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου   Αρταιων»
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ 24335/14 Νοεμβρίου 2022 έγγραφο του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα το με αριθμ. πρωτ: 24335/14 Νοεμβρίου 2022 έγγραφο του ΑΣΕΠ, ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η υπ΄ αριθ. ΣΟΧ3/25303/7-11- 2022 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρισσών, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης