Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ακόμη μια ευκαιρία για υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου στο Δήμο Αρταίων

04 Νοεμβρίου 2021

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021

Ακόμη μία ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, για τη δήλωση των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και χρήσης των ακινήτων τους στους δήμους, παρέχεται βάσει των διατάξεων του αρθ. 66 του Ν. 4830/2021.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.

Για τους ιδιοκτήτες, που θα υποβάλουν δήλωση ορθών στοιχείων, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων, τα οποία προκύπτουν από τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων, για τη χρονική περίοδο προ του 2020.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι οφειλές προς τους δήμους, που προκύπτουν για τη χρονική περίοδο 1/1/2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσή τους, θα μπορούν να εξοφληθούν σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης –πλην της τελευταίας– τα δέκα (10,00) € για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50,00) € για νομικά πρόσωπα.

Μηνιαίες δόσεις, με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθμισης, διατηρούνται σε ισχύ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως 31/12/2021 είτε ηλεκτρονικά μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της ΚΕΔΕ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ: https://tetragonika.govapp.gr/) είτε αυτοπροσώπως με αίτησή τους προς στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων (Δημαρχιακό Κατάστημα, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Άρτα, 1ος όροφος).

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε διορθωτική δήλωση ή έχουν υποβάλλει ανακριβή δήλωση να εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέτει στους Δήμους τα στοιχεία των Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρώσεις, έλεγχοι και διορθώσεις. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα στοιχεία του ακινήτου του, αξιοποιώντας την προαναφερθείσα ευεργετική διάταξη του ν. 4830/2021 μέχρι την 31η.12.2021, και από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων, και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών & φόρου μικρότερο εμβαδόν από αυτό που είναι δηλωμένο στο έντυπο Ε9, η αυτεπάγγελτη διόρθωση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία θα συνοδεύεται από αναδρομικές χρεώσεις και συμπληρωματικά μεγαλύτερα πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, εξαιτίας των ιδιαζόντων συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία Covid-19, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, να συνεννοούνται πριν την προσέλευσή τους με την αρμόδια υπάλληλο κα Ζωή Χρήστου στο τηλέφωνο 2681362272 ή στο e-mail: tameio4@arta.gr.