Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Αιτήσεις χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής 2023

01 Δεκεμβρίου 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ AΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση: Περ.Οδός & Αυξεντίου
Πληρ.: Λιάγκα Αγγελική
Τηλ.: 2681362244

Αρ. πρωτ.: 27609
Ημ/νία: 01-12-2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ιδιοκτήτες ΚΥΕ που επιθυμούν την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2023, να προσέρχονται στην υπηρεσία μας ή εναλλακτικά να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2022. Η παράταση του ωραρίου μουσικής προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7, του κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για τα ΚΥΕ(Αρ.αποφ.251/2019 με ΑΔΑ:Ω931ΩΨΑ-ΥΣ9)και για τη χορήγησή της απαιτείται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης και δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ