Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2023

05 Μαρτίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΥΣ ΑΡΤΑΣ
2681027336/72256

Η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, διενεργείται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος διαρθρωτικών ερευνών, που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού σε αυτές. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών, ανά τριετία, και την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, ανά δεκαετία. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
Αν ανήκετε στους κατόχους γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που έχουν επιλεγεί για την Έρευνα, θα ειδοποιηθείτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον Ερευνητή της περιοχής σας.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Έρευνας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
α) ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, μέσω της Ψηφιακής Πύλης (gov.gr):

https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/georgia/ereuna-diarthroses-georgikon-kai-ktenotrophikon-ekmetalleuseon

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet για αυθεντικοποίηση,
β) με τη βοήθεια Ερευνητή από την ΕΛΣΤΑΤ, με προσωπική συνέντευξη με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην οικία του κατόχου της εκμετάλλευσης είτε τηλεφωνικά.
Με το ερωτηματολόγιο της Έρευνας συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφόμενα ζώα, τις τεχνικές καλλιέργειας, τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία για την αγροτική απασχόληση.
Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι χρήσιμα για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα στοιχεία που θα υποβάλετε στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του ερωτηματολογίου σας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Η ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
ΜΑΣΤΟΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ