Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Τελικοί πίνακες κατάταξης για πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων Δήμου Αρταίων

05 Σεπτεμβρίου 2022

Αναρτήθηκαν σήμερα 5/9/2022 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.arta.gr/category/prokiryxeis/) οι ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες κατάταξης, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων (74 ατόμων ΜΕΡΙΚΗΣ & 6 ατόμων ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 του Δήμου Αρταίων.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι  εξής ΤΕΛΙΚΟΙ πίνακες:

  1. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Σύνολο Υποψηφίων) Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης
  2. Πίνακας Κατάταξης  και βαθμολογίας υποψηφίων Μερικής Απασχόλησης
  3. Πίνακας Κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων Πλήρους Απασχόλησης
  4. Πίνακας Επιτυχόντων – προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης
  5. Πίνακας Επιτυχόντων – προσληπτέων Μερικής Απασχόλησης
  6. Πίνακας  Απορριπτέων
  7. Πρακτικό εξέτασης των αντιρρήσεων – ενστάσεων

Tο προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης  με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Καλούνται οι  προσληπτέοι – επιτυχόντες να προσέλθουν αύριο στο 1ο όροφο του Δημαρχείου (Γρ. Προσωπικού ) και από ώρα 10:30 π.μ  προκειμένου να τους κοινοποιηθεί  με αποδεικτικό η σχετική απόφαση πρόσληψης.

Όσοι από τους υποψηφίους, κατά την αυριανή προσέλευσή τους, επιθυμούν την αποδοχή της θέσης και προκειμένου για την άμεση σύναψη των συμβάσεών τους να έχουν μαζί τους τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αναρτηθείσα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ.

Όσοι δε υποψήφιοι δεν επιθυμούν τη θέση μπορούν να  συμπληρώσουν την αντίστοιχη αναρτηθείσα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ και να την υποβάλλουν κατά την αυριανή προσέλευσή τους στην υπηρεσία μας.

Βάσει του άρθρου  170 παρ 2 του Ν. 3584/07, όπως ισχύει, δίδεται στους προσληπτέους προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω  απόφασης , προκειμένου να αποφανθούν περί της αποδοχής ή μη της πρόσληψής τους στη θέση για την οποία έχουν επιλεγεί.

Ωστόσο, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης σχολαστικού καθαρισμού των σχολικών μονάδων πριν της έναρξης λειτουργίας τους παρακαλείσθε για τη μη εξάντληση της ανωτέρω προθεσμίας, ώστε σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης η υπηρεσία μας να προβεί άμεσα στον επόμενο στη σειρά κατάταξης.

Έχοντας υπόψη και τη δική σας επιθυμία για έγκαιρη σύναψη των συμβάσεων προσδοκούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας.