Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

22 Νέες θέσεις στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2019, για τον Δήμο Αρταίων

05 Δεκεμβρίου 2019

Άρχισε, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν την μετάταξη τους σε κενή οργανική θέση ή την απόσπαση τους για προσωρινή κάλυψη αναγκών σε δημόσιους οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο σύνολό της στις 17 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι όλες οι θέσεις που προέκυψαν από τα αιτήματα των φορέων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και απόσπαση, καθώς και οι βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019,  βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) και στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (www.apografi.gov.gr).

Για τον Δήμο Αρταίων είναι διαθέσιμες οι εξής θέσεις:

 • Π.Ε Διοικητικός (3 θέσεις),
 • Π.Ε Βιβλιοθηκονόμων,
 • Τ.Ε Διοικητικών Λογιστών,
 • Δ.Ε Ηλεκτρολόγων,
 • Δ.Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργων,
 • Π.Ε Πληροφορικής,
 • Δ.Ε Κηπουρών- Δενδροκόμων- Ανθοκόμων- Δενδροκηπουρών, (2 θέσεις)
 • Τ.Ε Τεχνολογίας Γεωπονίας,
 • Π.Ε Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις ),
 • Υ.Ε Κλητήρων –Θυρωρών – Γενικών Καθηκόντων,
 • Π.Ε Μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφ. Ανάπτυξης,
 • Δ.Ε Τεχνικών, Δ.Ε Υδραυλικών,
 • Υ.Ε Γενικών Καθηκόντων,
 • Π.Ε Κτηνιάτρων,
 • Δ.Ε Οδηγός Απορριμματοφόρου,
 • Π.Ε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
 • Δ.Ε Χειριστών Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,