Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Εξερχόμενες Πολεοδομικές Άδειες Νομού Άρτας 1950-2011

Συνημμένα έγγραφα