Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Δήλωση Γάμου/ Συμφώνου Συμβίωσης

Υπόχρεοι

Η δήλωση μπορεί να γίνει από τον έναν εκ των δύο συζύγων στο δήμο όπου είναι δημότες ή από άλλο άτομο με εξουσιοδότηση , που θα φέρει όμως μαζί του ταυτότητα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης
  2. Αίτηση

Συνημμένα έγγραφα