Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Διαγραφή από Μητρώου Δήμου – Μεταδημότευση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου ότι κατοικεί στον Δήμο πλέον της διετίας (Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)  
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση, με πλήρη στοιχεία, σκοπό χρήσης και ειδικό εκλογικό αριθμό και απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Αρρένων, όταν πρόκειται για άνδρα.

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα.