Συγίζης Λεωνίδας
Ειδικός Συνεργάτης Τηλέφωνο: 26813 62150 Email: tpe@arta.gr