Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Σπάκα Χριστίνα
Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη Email: xristinaspaka@hotmail.com