Γεωργούλας Δημήτριος
Υπάλληλος/η Τηλέφωνο: 26813 62149 Email: georgoulas@arta.gr