Γαλάνης Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πρωτοβάθμιας Υγείας και Πρόληψης Τηλέφωνο: 26813 62176