Κουτρούμπα Άννα – Μαρία
Ειδικός Συνεργάτης Τηλέφωνο: 2681 362201 Email: koutroumpa@arta.gr