Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.
Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Διοίκηση