Διευθύντρια
26813 62106
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Προϊστάμενη: Σκορδή Δήµητρα
26813 62131
Κοµηλάγιου Δήµητρα
26813 62107
Κουτσούµπα Φωτεινή
26813 62246
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ

Προϊστάμενος: Μακρής Γεώργιος
26813 62151
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Προϊστάμενη: Κωνσταντάκη Κωνσταντίνα
26813 62255
Αρκουµάνης Θανάσης
26813 62115