Σιαφάκας Χριστόφορος

Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362261

Ζέρβας Κωνσταντίνος

Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362250

Σφήκας Δημήτριος

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Τηλ. Επικοινωνίας:2681362265

Λιλής Γεώργιος

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362265

Τράμπας Κωνσταντίνος

Εξυπηρέτησης του Δημότη και Νομικών Θεμάτων

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362116

Κοτσαρίνης Μιχαήλ

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων και Επιχειρηματικότητας

Τηλ. επικοινωνίας: 2681362287