Σιαφάκας Χριστόφορος

Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362261

Πανέτας Γεώργιος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362250

Χαρακλιάς Κωνσταντίνος

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Τουρισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη

Τηλ. Επικοινωνίας:2681362265

Μπουκουβάλας Γεώργιος

Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης & Προστασίας Περιβάλλοντος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681072910

Λιόντος Νικόλαος

Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362176

Κωλέτσος Παντελής

Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας

Τηλ. επικοινωνίας: 2681362287