Πανέτας Γεώργιος

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας

Τηλ. Επικοινωνίας:2681362265

Λιόντος Νικόλαος

Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362261

Σφήκας Δημήτριος

Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362250

Κωλέτσος Παντελής

Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθημερινότητας και Πρασίνου

Τηλ. επικοινωνίας: 2681362287

Σιαφάκας Χριστόφορος

Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362176

Χαρακλιάς Κωνσταντίνος

Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, Δημοτικής Αστυνομίας και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τηλ. Επικοινωνίας:2681362166

Μάρος Κωνσταντίνος

Επιχειρηματικότητας, Προστασίας και Ανάπτυξης του Αμβρακικού Κόλπου