Σιαφάκας Χριστόφορος

Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας ,
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362261

Πανέτας Γεώργιος

Τεχνικών Έργων,
Πολεοδομίας & Καθημερινότητας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362227

Χαρακλιάς Κωνσταντίνος

Πολιτισμού,Τουρισμού,Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362116

Βλάχος Μιχαήλ

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362265

Κουτρούμπα Άννα-Μαρία

Κοινωνικής Πολιτικής & Εθελοντισμού,
Εξυπηρέτησης του Δημότη,
Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

Τηλ. Επικοινωνίας: 2681362286

Γραμματικού Παπατσίμπα Θεανώ

Αγροτικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων

Τηλ. επικοινωνίας: 2681362287