Δημόσια Διαβούλευση Επικρατέστερου Σεναρίου

Ο Δήμος Αρταίων έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου να παρέχει οργανωμένα στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ισχύος (ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW έως 22 kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος >22kW) και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου, ο Δήμος προσκαλεί τους πολίτες της περιοχής στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το προκρινόμενο σενάριο χωροθέτησης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω στους σχετικούς χάρτες.

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: sfio@arta.gr

Με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί συν-σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου μας, συμβάλουμε στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων και εφαρμόζουμε στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021.