Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ                   

Δείτε περισσότερες Προκηρύξεις