Εγγραφές σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αρταίων

Γίνεται γνωστό ότι η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και προνηπίων  στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου ΚΚΜΠΑΠ του Δήμου Αρταίων θα ξεκινήσει από 10  Μαΐου 2019 και θα διαρκέσει έως και 31 Μαΐου 2019. Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία του κάθε Παιδικού Σταθμού από 08:00 έως 14:00. Κάθε γονέας θα καταθέτει μία αίτηση στον πλησιέστερο Παιδικό Σταθμό στον τόπο κατοικίας του με δικαίωμα επιλογής για τους υπόλοιπους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή βρεφών-προνηπίων:

Τα προνήπια: Να έχουν συμπληρώσει τα δύο έτη και έξι μήνες (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς) και μέχρι την εγγραφή τους στην δίχρονη υποχρεωτική  προσχολική εκπαίδευση δηλ.  παιδιά που έχουν ημερομηνία γέννησης από 1/01/2016 και μετά.

Τα βρέφη: Να έχουν συμπληρώσει τους 12 μήνες (κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς).

Αναλυτικά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (βρέφη και προνήπια από 12 μηνών και έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο)

 • Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑ 2681027436
 • Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ) ΑΡΤΑ 2681078520
 • Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 148 ΑΡΤΑ 2681070166
 • Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΠΟΝΤΟΥ ΑΡΤΑ 2681073811

Αναλυτικά οι παιδικοί σταθμοί (προνήπια από 2,5 ετών και έως  την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο)

 • Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΗΤΡ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ 1 ΑΡΤΑ 2681070160
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2681024534
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 2683041372
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΖΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ 2681041297
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ 2681085045
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΠΗΣ ΚΑΜΠΗ 2683023024
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΧΗΣ ΡΑΧΗ 2681042188
 • ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗ 2681051670

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ύστερα από αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας  και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά την ανακοίνωση των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αιτήσεις για τηλεοπτική κάλυψη στη Δ.Ε. Ξηροβουνίου

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018).

Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αρταίων:

Από τη Δ.Ε. Ξηροβουνίου

 • Αμμότοπος
 • Δαφνωτή
 • Καθαροβούνιον
 • Κάρδαμος
 • Περδικάριον
 • Προφήτης Ηλίας
 • Τσιαπαλαίικα
 • Φανερωμένη
 • Φράξος

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομική αποστολή, τηλεομοιοτυπική αποστολή/fax, ηλεκτρονική αποστολή/e-mail) τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τις 19 Αυγούστου 2019 στα ΚΕΠ του Δήμου Αρταίων προκειμένου να πιστοποιηθούν, να ενταχθούν στο έργο και να λάβουν δωρεάν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

ΚΕΠ Δήμου Αρταίων

 • ΚΕΠ Καραϊσκάκη (Ψαροπλιά) ( τηλ: 2681362501-06 & 2681021516-17 fax: 2681021518 email: n.artis@kep.gov.gr )
 • ΚΕΠ Κρυστάλλη 82 (έναντι ΚΤΕΛ) ( τηλ: 2681360200,09,10 fax: 2681072717 email: d.artaion@kep.gov.gr )
 • ΚΕΠ Δ.Ε. Ξηροβουνίου ( τηλ: 2683360016 fax: 2683360019, 2683081777 email: d.xirovouniou@kep.gov.gr )
 • ΚΕΠ Δ.Ε. Φιλοθέης ( τηλ: 2681360926,28 fax: 2681051138 email: d.filotheis-artis@kep.gov.gr )
 • ΚΕΠ Δ.Ε. Βλαχέρνας ( τηλ: 2681360708,22 fax: 2681085603, 2681360724 email: d.vlahernas@kep.gov.gr )
 • ΚΕΠ Δ.Ε. Αμβρακικού ( τηλ: 2681362040,50 fax: 2681362010,2681362020 email: d.amvrakikou@kep.gov.gr )

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο αρχείο που βρίσκεται στο τέλος, με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».

Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, το προσωπικό των Δήμων/ΚΕΠ, πραγματοποιεί τον έλεγχο του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022) και εφόσον διαπιστώσει την ιδιότητα του αιτούντος ως μόνιμου κατοίκου συγκεκριμένης ΠΕΤΚ, καταχωρεί την αίτηση του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΤΤ που λειτουργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση

 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου
 • Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022
 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)
 • Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου, το οποίο ζει
 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία θανόντα
 • Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022
 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)
 • Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου
 1. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους
 1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ναού, ΟΤΑ, Αστυνομικού Τμήματος κ.α.)
 • Αίτηση_Υπαγωγής_στo_Έργο-Υπεύθυνη_Δήλωση_ΠαράρτημαΙΙ-ΚΥΑ-Β5022
 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Αντίγραφο πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.)
 • Αντίγραφο πρόσφατου (μέχρι και 6 μήνες πριν) Λογαριασμού Ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

Στην περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίησή του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.) απαραίτητη είναι η παρακάτω εξουσιοδότηση (Παράρτημα V της ΚΥΑ Β΄5022) ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησής του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο-ΚΥΑ-Β5022

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage

Ν. 4563_2018_ΦΕΚ Α_169_Τotal Tv Coverage

ΦΕΚ Β_5022_2018 Total Tv Coverage

Ανακοίνωση έγκρισης δημιουργίας λεωφορειόδρομου επί της οδού Σκουφά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.:Γ.Δάφνος

Τηλ.2681362237

Αριθμ.Πρωτ.: 23707

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Κατόπιν της αρίθμ.539/2018 απόφασης Δ.Σ, αποφασίσθηκε:

Η έγκριση δημιουργίας λεωφορειόδρομου επί της οδού Σκουφά από την οδό Ανεξαρτησίας έως την οδό Μ.Μπότσαρη και απαγόρευση στάθμευσης στο αντίστοιχο τμήμα της οδού Σκουφά, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτυπώνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έπειτα από αυτό και σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 καλούμε όσους ενδιαφέρονται να προσέλθουν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της απόφασης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Άρτα 4-10-2018

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Κ.Τσιρογιάννης