• 28 Απριλίου 2019
  • 7:00 μμ
  • Πλατεία Ροδαυγής

Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου

“Παραδοσιακό καγκελάρι” στην Ροδαυγή – Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδαυγής και Φορείς του χωριού, πλατεία Ροδαυγής, ώρα 19.00 μ.μ.