• 19 Αυγούστου 2019
  • 9:30 μμ
  • Κεντρική Πλατεία Λιμίνης

Πολιτιστικός – Λαογραφικός Σύλλογος Λιμίνης «Άγιος Νικόλαος»