Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων

Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχος διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ. Α. Άρτας (Π/Υ  1.794.727,64€)

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας (Π/Υ  129.593,45€)

Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου (Π/Υ  595.014,00€)

Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου Ξενία στην Άρτα (Π/Υ  2.500.000,00€)

Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας (Π/Υ  3.852.793,50€)

Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος «Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας» (Π/Υ  2.000.000,00€)

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητήριου Άρτας (Π/Υ 998.820,00€)

Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων

Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων (Π/Υ  287.750,00€)

Δημιουργία προσβάσιμων  θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (Π/Υ   293.761,00€)

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων (Π/Υ  416.520,00€)

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων (Π/Υ  172.800,00€)