Θα τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νέου Νόμου οι οφειλέτες στους οποίους έγινε αναγκαστική δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του Νομοσχεδίου που περιλαμβάνει ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, ο Δήμος Αρταίων κάνει γνωστό πως θα τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νέου Νόμου, ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, οι συμπολίτες στους οποίους έγινε αναγκαστική δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, λόγω οφειλών προς το Δήμο. Παράλληλα, θα εξεταστεί η δυνατότητα να μην πραγματοποιηθεί η κατάσχεση των χρημάτων.

Υπενθυμίζεται πως ήδη αρκετοί οφειλέτες που βρίσκονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μετά την σχετική ανακοίνωση του Δήμου έχουν επισκεφθεί την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και έχει βρεθεί λύση.

«Έχουμε πει ότι βλέπουμε όλους τους πολίτες το ίδιο, για αυτό οφείλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, καθώς εισήχθη στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών. Η Αυτοδιοίκηση και οι θεσμικοί της φορείς, όπως ΚΕΔΕ, ΕΔΕΥΑ, περίμεναν το εν λόγω Νομοσχέδιο για πάρα πολλούς μήνες, αλλά παρά τις διαρκείς οχλήσεις μας, με επιστολές, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν γνωρίζαμε εάν και πότε θα μπει στη Βουλή» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

 

Πρόσκληση εγγραφής σε καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων-Μελετών

Ο Δήμος Αρταίων προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων-Μελετών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2017 καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων-μελετών:

Α. ΕΡΓΩΝ
1. Οικοδομικών, 2. Οδοποιίας, 3. Υδραυλικών, 4. Ηλεκτρομηχανολογικών, 5. Λιμενικών, 6. Πρασίνου

Β. ΜΕΛΕΤΩΝ και ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1), Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2), Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων (6), Ειδικές αρχιτεκτονικές (7), Στατικές (8), Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9), Συγκοινωνιακών έργων (10), Υδραυλικών (13), Ενεργειακών (14), Τοπογραφίας (16), Γεωλογικές (20), Γεωτεχνικές (21), Δασικές (24), Περιβαλλοντικές (27).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση σχετική αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και πίνακα στοιχείων οικονομικού φορέα, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π., ή βεβαίωση εγγραφής στα περιφερειακά μητρώα (πρώην Νομαρχιακά) ή μελετητικό πτυχίο το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016», είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την 24η Αυγούστου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες στο 2681362230.

 

Ο Δήμος Αρταίων θα δώσει λύσεις σε όσους οφειλέτες αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν

Το θέμα των αναγκαστικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του Δήμου συζητήθηκε χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, μετά από αίτημα δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, από την αρμόδια Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας, καταδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην απόφαση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος παραγραφής και οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα διώκονταν ποινικά. Πρόκειται, όπως τονίστηκε, για μια διαδικασία η οποία ακολουθείται σε όλο το δημόσιο τομέα και την οποία έχουν εφαρμόσει δεκάδες Δήμοι (όπως και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2013), ενώ καταδείχθηκε πως οι διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών προς κάθε Δήμο είναι αποκλειστικά υπηρεσιακή ευθύνη (άρθρο 25 ΠΔ 774/1980) και σε αντίθετη περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 52, Ν. 4129/2013). Επιπλέον, η συγκεκριμένη ενέργεια προβλεπόταν και στην έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Λογιστή για το οικονομικό έτος 2015 (όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ 548/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εξάλλου, σημειώνεται ότι και σε βάρος του Δήμου Αρταίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σημαντικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν απαιτήσεις τρίτων.

Αν και το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για οφειλές από το πρώτο ευρώ, ο Δήμος Αρταίων το εφάρμοσε για οφειλές πάνω από 1000 €, στην πλειοψηφία τους από το 1995 έως το 2010. Αφορά 722 οφειλέτες του Δήμου (στην πλειοψηφία τους μεγαλοοφειλέτες), τη στιγμή που οι συνολικοί συναλλασσόμενοι στο ταμείο του Δήμου είναι περίπου 45.000 συμπολίτες (ποσοστό μόλις 1,6%), οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις κατασχέσεις λογαριασμών εξαιρέθηκαν, όχι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις οφειλών, αλλά και όσοι, αν και δεν έχουν μπει σε κάποια ρύθμιση, πληρώνουν περιοδικά, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Οι συγκεκριμένοι 722 οφειλέτες δεν προσήλθαν ούτε στις ρυθμίσεις, ούτε καν όμως για να πληρώσουν έστω ένα μικρό ποσό ανάλογα με τις δυνατότητές τους –ώστε να εξαιρεθούν από την κατάσχεση- δείχνοντας έτσι αδιαφορία ή συνειδητή επιλογή το να μην πληρώνουν προς το Δήμο.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και τώρα μπορεί κάποιος εκ των 722 οφειλετών να ενταχθεί σε ρύθμιση (12 ή 24 δόσεων) και εφόσον στη συνέχεια υπάρξει ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων να υπαχθεί και στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Σε αυτή τη περίπτωση θα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω το οφειλόμενο ποσό και θα εξεταστεί η δυνατότητα για αναστολή της κατάσχεσης.

Ο Δήμος Αρταίων κάνει γνωστό πως οφειλέτες, που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους, μπορούν να επισκεφθούν άμεσα την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, ώστε να εξεταστεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στις λίγες περιπτώσεις που έχει υπάρξει εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, μεταβιβάσεις κτλ) ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών μέχρι την άμεση διόρθωσή τους. Τονίζεται ότι στους μικροοφειλέτες δίνεται η δυνατότητα από το Νόμο να μετατρέψουν τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης ή καταβολής προνοιακών επιδομάτων σε ακατάσχετο, έτσι ώστε να προστατεύονται από τέτοιου είδους κατασχέσεις μέχρι το ποσό των 1250 €.
Σημειώνεται πως σχετική έγγραφη ενημέρωση στους οφειλέτες έγινε και φέτος (όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο), ενώ το 2014, αλλά και το 2015 που η Πολιτεία έδωσε τη δυνατότητα για ευεργετικές ρυθμίσεις (των 100 δόσεων με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων), οι παραπάνω οφειλέτες δεν προσήλθαν για να ενταχθούν, παρά την ενημέρωση που είχαν από την αρμόδια ταμειακή υπηρεσία.

Ο Δήμος Αρταίων με τρεις επιστολές του, από το 2015 (με αρ.πρωτ 7703/6-6-2015, 40259/23-11-2015 και 10968/8-4-2016), έχει ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία να υπάρξει νέα ρύθμιση (αντίστοιχη με εκείνη των 100 δόσεων) για τις οφειλές των δημοτών προς το Δήμο (στις οποίες ο Δήμος δεν έχει λάβει καμία απάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι) και μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί, ενώ το τελευταίο διάστημα παραμένει μόνο σε επίπεδο δημοσιευμάτων η ενδεχόμενη υλοποίηση τέτοιας ρύθμισης.

Σε καμία περίπτωση η απόφαση για την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών δεν είναι ευχάριστη, ωστόσο οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν θα πρέπει να το κάνουν. Με αυτό τον τρόπο, στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν ανταποδοτικά στην κοινωνία με έργα, παρεμβάσεις, βελτιώσεις υποδομών, ενίσχυση απόρων οικογενειών, δράσεις κοινωνικής μέριμνας, ακόμη και γενικής μείωσης δημοτικών τελών σε όλους τους πολίτες, εφόσον αυτά εισπραχθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10 / 7 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 26690
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βαθμός προτεραιότητας:
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Πληροφορίες: Θόδωρος Ντέμσιας
Τηλ.: 2681362155
Fax: 2681362253
E-mail: grammateiadsartas@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Παρασκευή 14-7-2017 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Λώλος
Κοινοποίηση:
• κ. Δήμαρχο
• Γενικό Γραμματέα
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Δ/ντές Τμημάτων
• Γραφείο Τύπου
• Μ.Μ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
II. Δήμαρχος
III. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθήκοντα ελέγχου της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, (κλείσιμο φωτισμού, κλιματιστικών, παραθύρων, κλείδωμα πορτών κ.λ.π.) ανατίθενται στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 14-7-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26690/10-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 10/2017 Απόφαση Εκτ. Επιτροπής)
2. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (Σύμφωνα με τις εξαιρετικές
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ,
Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά το σχολικό έτος 2017-18

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Καταγγελία μίσθωσης για το αριθμ. 2 Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Σκουφά.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
6. Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
7. Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017
8. Έγκριση της αριθμ.29/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Καθορισμό θέσεων δικύκλων οχημάτων και
επέκταση των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της Δημοτικής Λαικής Αγοράς »
9. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων ΔΕ Αρταίων»
10. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Αναβολή παράστασης

Γινεται γνωστο πως η σημερινη (7/7) παρασταση στο θέατρο του Κάστρου, που ηταν προγραμματισμενη για τις 21:00 με τιτλο «Λαϊκά Παραμύθια του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγρινίου δεν θα πραγματοποιηθει λογω απροοπτου.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-7-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07/ 07 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 26124
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΠΕΜΠΤΗ 13-07-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια ηλεκτρονικού ωρολογίου για την καταγραφή παρουσιών προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια: Προμήθεια μπαταριών UPS για τον εξοπλισμό ΜΑΝ
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Μεταφορές εν Γένει
6. Απαλλαγή υπολόγου Θ. Μπαλατσούκα υπαλλήλου του Δήμου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
7. Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων (Γερανοφόρο φορτηγό- Τμήμα 3)
8. Έγκριση ή μη πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων
9. Έγκριση η πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικής έκτασης στη θέση Μουσιάς ή Λιβάδι Τ.Κ. Ράχης
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου εκτός προβολής κατ/τος στην κεντρική πλατεία Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων
12. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
13. Βεβαίωση κάλυψης των νέων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10-7-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 6 / 7 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.26083
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Βαθμός προτεραιότητας:
Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Πληροφορίες: Θόδωρος Ντέμσιας
Τηλ.: 2681362155
Fax: 2681362253
E-mail: grammateiadsartas@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα 10-7-2017 και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Λώλος
Κοινοποίηση:
• κ. Δήμαρχο
• Γενικό Γραμματέα
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Δ/ντές Τμημάτων
• Γραφείο Τύπου
• Μ.Μ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
II. Δήμαρχος
III. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθήκοντα ελέγχου της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, (κλείσιμο φωτισμού, κλιματιστικών, παραθύρων, κλείδωμα πορτών κ.λ.π.) ανατίθενται στον υπάλληλο του Δήμου κ. Αθανάσιο Τσιατσούλη.

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή Δημάρχου
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Θόδωρος Ντέμσιας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 10-7-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 260863/6-7-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Επί αιτήσεως δεκατεσσάρων (14) Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας με Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την ενέργεια των αναγκαστικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών πολιτών από τον Δήμο Αρταίων και λήψη απόφασης για την ανάκλησή της»
Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου της ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων (αριθμ.47/2017) της ΔΕΥΑΑ
3. Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
6. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
7. Λύση μίσθωσης χώρου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου για χρήση κυλικείου
8. Λύση του με αριθμ. Πρωτ. 2371/26-1-2017 συμφωνητικού μίσθωσης
9. Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
10. Ανάκληση της αριθμ. 331/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Περί παραχώρησης κατά χρήση του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων που βρίσκεται στο χώρο του κοιμητηρίου των Αγ. Αποστόλων και τη διοικησή του από την κοσμητεία»
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 341 & 372/2017 Α.Ο.Ε.)
12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων
13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2017
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών αναβάθμισης & Υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου Αρταίων (www.arta.gr)
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών με τίτλο ¨Προμήθεια βιβλίων κλπ ΚΑ:10-6611 ποσού 791,31€ με ΦΠΑ 6% για το έτος 2017
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών πιστοποίησης παιδικών χαρών
17. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων (ΟΜΑΔΑ 3.1η Κατασκευαστικά υλικά) για το έτος 2017
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
18. Πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημιουργία οπτικοακοστικού υλικού (βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
21. Ορισμός εκπροσώπου για την ετήσια Τακτική συνέλευση των μετόχων της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
22. Έγκριση της αριθμ. 27/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χορήγηση Γενικής Θέσης Στάθμευσης Αμεα
23. Έγκριση των αριθμ 26 & 28/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μετατόπιση Περιπτέρων λόγω Επικινδυνότητας

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
24. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού Tour Natur 2017
25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αγορά του βιβλίου «Χαλκιάδες Άρτας, 1830 – 2000» του κου Βασιλείου Φώτη.
26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αγορά του βιβλίου «Ο Φόνος της Αποκάλυψης» του κου Γιάννη Τζαμπούρα
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
27. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Εργασίες φυτοπροστασίας δένδρων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
28. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α »
29. Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
30. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
31. Αδυναμία εκτέλεσης διαδικασίας νομιμοποίησης λεπίδας του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 1557 φορτηγού οχήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων
32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης»
33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων.
34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος»
35. Συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων
36. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Προβολή ντοκιμαντέρ αύριο για την Απελευθέρωση της Άρτας στο Σινέ Ορφέας

Ολοκληρώνονται αύριο Πέμπτη 6 Ιουλίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Επετείου Απελευθέρωσης της Άρτας, που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων. Στις 21:30 στο Σινέ Ορφέας θα πραγματοποιηθεί η προβολή του Ντοκιμαντέρ για την Απελευθέρωση της Άρτας σε παραγωγή της ΕΡΤ.

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την δέσμευση λογαριασμών οφειλετών

Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την δέσμευση λογαριασμών οφειλετών του Δήμου Αρταίων γίνονται γνωστά τα κάτωθι:

Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία προφανώς και σε κανέναν δεν είναι ευχάριστη μια τέτοια αναγκαστική λύση. Δεν πρόκειται, φυσικά, για κάποιο μέτρο που έχει τιμωρητική ή εισπρακτική διάθεση, αλλά για μια κίνηση που προβλέπεται και επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 167 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 113/τ. Α’ 8.6.2006) και μάλιστα στη συγκεκριμένη λύση έχουν προβεί και άλλοι Δήμοι (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη κ.α.), ενώ και στο Δήμο Αρταίων είχε εφαρμοστεί και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2013.

Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι οι διαδικασίες για την είσπραξη των οφειλών προς κάθε Δήμο είναι αποκλειστικά υπηρεσιακή ευθύνη (άρθρο 25 ΠΔ 774/1980) και σε αντίθετη περίπτωση οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις για παράβαση καθήκοντος από τους αρμόδιους ελεγκτές του Σώματος Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το μέτρο της δέσμευσης λογαριασμών αφορά χρέη παλαιότερων ετών και εφαρμόζεται για 722 οφειλέτες του Δήμου. Σημειωτέον δε, ότι οι συνολικοί συναλλασσόμενοι στο ταμείο του Δήμου είναι περίπου 45.000 συμπολίτες, οι οποίοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο.

Να τονιστεί ότι από την δέσμευση λογαριασμών έχουν εξαιρεθεί όλοι όσοι έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε κάποια ρύθμιση (είτε των 100 δόσεων, είτε των 12 ή των 24), ακόμη και όσοι δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, αλλά περιοδικά και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καταβάλλουν μέρος αυτών, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Δηλαδή, η δέσμευση λογαριασμών, μέσω της κείμενης νομοθεσίας όπως αναφέρεται παραπάνω, εφαρμόζεται μόνο σε όσους οφειλέτες δεν έχουν ανταποκριθεί σε καμία από τις ευκαιρίες που υπάρχουν για ρύθμιση των οφειλών τους. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν έχουν ανταποκριθεί ούτε στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων, που ίσχυε το 2015 και η οποία προέβλεπε, μεταξύ άλλων και διαγραφή των προσαυξήσεων, ούτε σε εκείνη του 2014 που προέβλεπε ακόμη και διαγραφή προστίμων καθώς και μέρους του κεφαλαίου. Αντιθέτως, υπάρχουν 45.000 περίπου άλλοι συμπολίτες που παρά τις δυσκολίες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Ως Δημοτική Αρχή διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα ΟΛΩΝ των Αρτινών και θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε με ισονομία και διαφάνεια, βλέποντας όλους τους συμπολίτες το ίδιο.
Θα ήταν ό, τι πιο εύκολο, αλλά και «πολιτικά ωφέλιμο», να «αγνοηθούν» τα παραπάνω χρέη, ωστόσο βασική αρχή του Δήμου Αρταίων είναι η ίση αντιμετώπιση όλων των συμπολιτών.

Δεν υπάρχουν δημότες «δύο ταχυτήτων» και δεν μπορεί ο Δήμος να παραμείνει αδρανής απέναντι σε ένα μικρό ποσοστό δημοτών που κατ’ εξακολούθηση δεν πληρώνει, παρά τις ευκαιρίες πους τους έχουν δοθεί κατά καιρούς από την Πολιτεία, εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των Αρτινών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 13ο Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού, την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Αρταίων πραγματοποιεί φέτος, την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 τον 13ο Κολυμβητικό Διάπλου Αμβρακικού, στην Κορωνησία. Πρόκειται για έναν αγώνα ο οποίος χρόνο με το χρόνο γίνεται θεσμός, καθώς συμμετέχουν πολλοί κολυμβητές από όλη τη χώρα, ενώ προβάλλεται πανελλαδικά και το εξαίρετο οικοσύστημα του Αμβρακικού.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στον ιστότοπο του Δήμου Αρταίων, www.arta.gr (στην ενότητα ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 25 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αγώνες beach volley και beach soccer, κολυμβητικούς αγώνες ακαδημιών και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Απάντηση στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Αρταίων

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αρταίων που δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο, σχετικά με την κατάληψη στο εργοτάξιο του Δήμου και τις κινητοποιήσεις στην καθαριότητα, κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:

Το κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και εν προκειμένω της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των δημοτών.

Στα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, ότι δήθεν δεν δέχθηκε ο Δήμαρχος τους εκπροσώπους του Σωματείου, πρέπει να τονιστεί ότι έγιναν τρεις συναντήσεις (τη Πέμπτη 22 Ιουνίου και δύο συναντήσεις την Τρίτη 27 Ιουνίου) παρουσία του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, ώστε να υπάρξει συντονισμός και οργάνωση για το προσωπικό ασφαλείας και για τις βάρδιες κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καθορίζονται από ένα συνδικαλιστικό όργανο (!), όπως το Δ.Σ. του Συλλόγου, αλλά την αρμόδια Υπηρεσία και την προϊσταμένη αρχή.

Με δεδομένο ότι η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ήταν μείζον θέμα πολιτικής προστασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πήραν εντολή από τον πολιτικό τους προϊστάμενο, τον Δήμαρχο (με την ιδιότητά του και ως Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας βάσει του Κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Αρταίων, όπως εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ 8915/21-2-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Αρταίων) να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκομιδή των απορριμμάτων που είχαν ξεχειλίσει από τους κάδους, έτσι ώστε να μην απειληθεί κανένας δημότης καθώς και οι περιουσίες αυτών.

Σε καμία περίπτωση, τα όσα έγιναν δεν ήταν «επικοινωνιακό τέχνασμα», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, καθώς η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην πόλη ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες ελλόχευε, μεταξύ άλλων, πολύ σημαντικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αλλά και δημιουργίας εστιών πυρκαγιών. Ούτε φυσικά μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι την επόμενη ημέρα από την εντολή που δόθηκε, θα λαμβανόταν απόφαση για να σταματήσουν, πανελλαδικά, οι κινητοποιήσεις.

Αξίζουν συγχαρητήρια στις υπηρεσίες και στους εργαζομένους που ήθελαν να εργαστούν καθώς άμεσα έδειξαν αυταπάρνηση, αίσθημα ευθύνης και βοήθησαν καθοριστικά στην προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση. Προφανώς και δεν πρόκειται να μπούμε σε συνδικαλιστικά παιχνίδια ή να επιδοθούμε σε αήθεις χαρακτηρισμούς, όπως εκείνοι που περιέχονται στην ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου προς τον πολιτικό τους προϊστάμενο, κάτι το οποίο δεν τιμά τους εργαζομένους που θέλουν να εκπροσωπούν.

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε πάρει εντολή από τους συμπολίτες μας να πράττουμε το καλύτερο δυνατό για την πολιτική προστασία και την δημόσια υγεία, δεδομένα που για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτα. Για τις ενέργειες που έγιναν από κάθε πλευρά καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, αλλά και για την καθοριστική επέμβαση του Δήμου Αρταίων που επικροτήθηκε από τους συμπολίτες, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.