Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (472-482)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η 13 – 9 -2017
472 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
473 Έγκριση και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης
474 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια: Προμήθεια βιβλίων κλπ
475 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Αντικατάσταση στέγης του 1ου παιδικού σταθμού Άρτας
476 Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
477 Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αρταίων
478 Βεβαίωση κάλυψης της δαπάνης του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των νέων οργανικών θέσεων του ΟΕΥ που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού
479 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 139/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας επί της Αγωγής της Α.Ε. με την Επωνυμία ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε. και παράσταση στο Εφετείο Ιωαννίνων κατά τη δικάσιμο που θα ορισθεί
480 Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια Υλικών Καθ/τας και Ευπρεπισμού, Λοιπών Υλικών Υγιεινής και Σάκων Απορριμμάτων έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
481 1.    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
482 2.   Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα Δήμου Αρταίων)
40 13-9-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (456-471)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39η 4 – 9 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το Σχολικό έτος 2017-2018
Εκπόνηση Οριστική μελέτη του έργου: Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων ( Μικρό θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α. ) στην πόλη της Άρτας και σύνταξη όρων του συνοπτικού διαγωνισμού
1.    Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 20-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση αίτησης αναγνώρισης ως δικαιούχου του αποζημίωσης του κ. Κώστα Κων/νου
2.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 14-09-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο προκειμένου να παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη
3.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 25-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Ε. με την επωνυμία ‘’ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ’’ κατά του Δήμου Αρταίων.
4.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας σε ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής χας Σταμ. Μπαζιούλα προκειμένου να αναγνωριστεί κυρία ακινήτου που βρίσκεται στο Γλυκόριζο Άρτας.
5.   Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αίτησης προσωρινής τιμής μονάδος για την διάνοιξη της οδού Γ. Μπακόλα σε εφαρμογή της Π6/06 πράξης αναλογισμού- αποζημίωσης.
6.   Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων
7.   Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου.
8.   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
9.   Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι της Τ.Κ. Αμμοτόπου
11.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘’Μακρόνησος’’ της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατείας Βλαχέρνας.
13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμοι σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων
39 4-9-2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (450-455)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η 31 – 8 -2017 EKTAKTH
450 1.   Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου 2017
451 2.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
452 3.   ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αρταίων
453 4.   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
454 5.   Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
455 6.   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
38 31-8-2017 ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (442-449)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 37η 28 – 8 -2017
Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου
Σύνταξη όρων και καθορισμός κατωτάτου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού μεγάρου για την λειτουργία κυλικείου
Έγκριση αρ. 31693/2017 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με ορισμό δικηγόρου
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
2.Έγκριση Πρακτικού Ι ( που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
3.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στέγασης της Δομής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αρταίων
4.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας σε ιδιώτες με μηχανήματα έργου λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή 13/8/2017 και την Δευτέρα 14/8/2017 στην Τ.Κ. Ψαθοτοπίου ( έγκριση αρ. 31130 και 31131/18-8-2017 αποφάσεων Δημάρχου )
5.Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων
37 28-8-2017

19η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 28-8-2017 αποφάσεις από 437-485

ΕΚΤΑΚΤΑ
1 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της
μελέτης, για την «Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης της Άρτας και της
ευρύτερης περιοχής του ποταμού Αράχθου»
2 Υποβολή πρότασης για «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών
– αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο
Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 4.3.4 /ΕΥΔΠ_87(1η) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
3 Λήψη απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ.
Γαβριάς σε Δ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων» στο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου
Αρταίων 2014 – 2019″
4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 446/2017 Α.Ο.Ε.)
5 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών φυσικού εδάφους
6 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
7 Παραχώρηση χώρου στο Μύτικα για τη στέγαση του Συλλόγου Γυναικών Άρτας
«ΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΤΑΚΤΙΚΑ
1.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχιακού
Καταστήματος «Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποδοχή της πίστωσης
2.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
3.Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου εμβ. 659 μ2 από την ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων και Παραχώρηση οικοπέδου
του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Στήριξη επί αιτήματος του Δήμου Αρταίων σχετικά με πληροφοριακές πινακίδες κατά μήκος της ΙΟΝΙΑΣ
ΟΔΟΥ
5.Αίτημα του Δήμου Αρταίων για κατασκευή Πλήρους Κόμβου στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Αμμοτόπου Άρτας.
6.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στην Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτη αποκατάστασης Βυζαντινού μνημείου
Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου
7.Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση τροφίμων έτους 2017 του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
8.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για επιχορήγηση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων για
προμήθεια Η/Υ
9.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ
10.Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μίσθωσης
11.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
13.Ανάκληση της αριθμ.331/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών Κορωνησίας
15.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής & συνήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων
Δήμου Αρταίων 2017
16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής αντλητικού συγκροτήματος γηπέδων
Πλησιών – Καλαμιάς-Ράχης
17.Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών οργάνωσης 13ου Διάπλου Αμβρακικού
18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης (έκθεση
φωτογραφίας) για τα Ελευθέρια & το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017 του Δήμου Αρταίων
19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταφών – εκταφών στο Δημοτικό
Κοιμητήριο Άρτας & στο Κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων
20.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier)
21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες έκδοσης ετήσιων πιστοποιητικών
καταλληλότητας δύο ανελκυστήρων Δημαρχείου Άρτας για το έτος 2017
22.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων – χορτοκοπτικών
μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
23.Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1)
ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου(Α/Α) με τίτλο: «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημ.
Διοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου
Αρταίων», στον άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Κατ
απολέμηση των Διακρίσεων» του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5000569
24.Συμπλήρωση της αριθμ. 425/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου
25.Συμπλήρωση 194/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
26.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)
27.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη
των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
28.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στο Σύλλογο Γονέων και Μαθητών
του Δημοτικού Σχολείου Αμμοτόπου
29.Παραχώρηση αίθουσας από το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αμμοτόπου στον Αιμοδοτικό Σύλλογο
Απανταχού Αμμοτοπιτών
30.Συμπαράσταση του Δήμου Αρταίων στο αίτημα του Δήμου της Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος
της Αφροδίτης της Μήλου
31.Έγκριση της αριθμ.11/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «7η τροποποίηση
Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017»
32.Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ηπείρου της εκδήλωσης με τίτλο «ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» που θα
πραγματοποιηθεί στις 19-9-2017
33.Συνδριοργάνωση με Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών ειδικής κατάστασης με θέμα την υγεία που θα
πραγματοποιηθεί στις 16-9-2017
34.Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Νέων Καμπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο 1η γιορτή
προβατίνας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-9-2017
35.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων
36.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού
37.Επί αιτήσεως της ΒΛΑΧΑΣ Π.- Σ. ΑΤΕ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
‘Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού»
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών &
αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου»
39.Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
40.Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών Προϊόντων και
Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (Αριθ.14/2017 Απόφαση Δ.Σ)
41.Έγκριση της αριθμ. 17/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας η οποία αφορά
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
28-8-2017

18η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 26-7-2017 (αποφάσεις από 433-436)

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση της αριθμ. 409/2017 απόφασης Οικον. Επιτροπής η οποία αφορά Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου
ΘΕΜΑ 2ο :Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
ΘΕΜΑ 3ο :Λύση της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
ΘΕΜΑ 4ο :Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 342/2017 απόφασης Δ.Σ Δήμου Αρταίων για την επιχορήγηση της Φιλαρμονικής Συλλόγου Σκουφά
26-7-2017

17η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 14-7-2017 (αποφάσεις από 405-432)

EKTAKTA
1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Αρταίων που εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (Αριθ. 387/2017 Α.Ο.Ε)
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την
τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την πραγματοποίηση του 13ου Διάπλου Αμβρακικού. Διάθεση
δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου 2017-2018 προϋπολογισμού
150.343,80 με ΦΠΑ και διενέργεια διαγωνισμού
6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργου «σίτισης μουσικού σχολείου Άρτας 2017-2018
7. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
8. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
9. Αίτηση πραγματοποίησης δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του μονοπατιού
της Βίδρας»
10. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοστικής & ποιοτικής παραλαβής για εργασίες καθαρισμού ακτών
Κορωνησίας
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ Ο.Ε. για
το έτος 2017
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβήςτων εργασιών μίσθωσης
ισοπεδωτή – γκρέϊντερ για τη διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Κωστακιών
13. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων στο Δήμο
Αρταίων»
14. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης &
ανακατασκευής των ρουφραχτών & των τοίχων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο»
15. Έγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης του ΔΣ του ΚΚΜΠΑΠ η οποία αφορά «Δημιουργία παραρτημάτων
ΚΑΠΗ στις Δημοτικές ενότητες Άρτας και Ανέζας ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ Κέντρο
Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
16. Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην
Άνω πόλη»
17. Τροποποίηση της αριθμ. 208/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «Γιορτή σαρδέλας με το Σύλλογο γυναικών Δήμου Αμβρακικού
και τον Μοπρφωτικό Σύλλογο Ανέζας και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης για
την συγκεκριμένη εκδήλωση.
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 10/2017 Απόφαση Εκτ.
Επιτροπής)
2. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας (Σύμφωνα με
τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017
3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ Μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων
κατά το σχολικό έτος 2017-18
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Καταγγελία μίσθωσης για το αριθμ. 2 Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Σκουφά.
6. Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
7. Έγκριση της αριθμ. 11/2017 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος 2017
8. Έγκριση της αριθμ.29/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Καθορισμό
θέσεων δικύκλων οχημάτων και επέκταση των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της
Δημοτικής Λαικής Αγοράς »
9. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αρταίων ΔΕ
Αρταίων»
10. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
14-7-2017

13η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 24-5-2017 (απόφαση αριθμ. 317)

Επανάληψη της υπ.αρ.278/2017 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Αρταίων, «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τη συνδιοργάνωση με τη ΔΕΥΑ στην Άρτα της 28ης Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελλάδος (ΕΔΕΥΑ)» και διάθεση ποσού 3.000,00€
24-5-2017

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 10-7-2017 (Αποφάσεις από 371-404)

ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Επί αιτήσεως δεκατεσσάρων (14) Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας με Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την ενέργεια των αναγκαστικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών πολιτών από τον Δήμο Αρταίων και λήψη απόφασης για την ανάκλησή της»
2. Δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου της ΔΕΥΑΑ στο Δήμο Αρταίων (αριθμ.47/2017) της ΔΕΥΑΑ
3. Παραχώρηση οικοπέδου του Δήμου Αρταίων στη ΔΕΥΑΑ για εξυπηρέτηση γραφείων συνεργείου και αποθηκευτικών χώρων
4. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων
5. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
6. Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
7. Λύση μίσθωσης χώρου στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου για χρήση κυλικείου
8. Λύση του με αριθμ. Πρωτ. 2371/26-1-2017 συμφωνητικού μίσθωσης
9. Μείωση μισθωμάτων βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
10. Ανάκληση της αριθμ. 331/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Περί παραχώρησης κατά χρήση του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων που βρίσκεται στο χώρο του κοιμητηρίου των Αγ. Αποστόλων και τη διοικησή του από την κοσμητεία»
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (αριθμ. 341 & 372/2017 Α.Ο.Ε.)
12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων
13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα –μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2017
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών αναβάθμισης & Υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου Αρταίων (www.arta.gr)
15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών με τίτλο ¨Προμήθεια βιβλίων κλπ ΚΑ:10-6611 ποσού 791,31€ με ΦΠΑ 6% για το έτος 2017
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών πιστοποίησης παιδικών χαρών
17. Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής κτιρίων & λοιπών εγκαταστάσεων Δήμου Αρταίων Λαικών αγορών Δήμου Αρταίων (ΟΜΑΔΑ 3.1η Κατασκευαστικά υλικά) για το έτος 2017
18. Πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Δημιουργία οπτικοακοστικού υλικού (βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
21. Ορισμός εκπροσώπου για την ετήσια Τακτική συνέλευση των μετόχων της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.
22. Έγκριση της αριθμ. 27/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Χορήγηση Γενικής Θέσης Στάθμευσης Αμεα
23. Έγκριση των αριθμ 26 & 28/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μετατόπιση Περιπτέρων λόγω Επικινδυνότητας
24. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού Tour Natur 2017
25. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αγορά του βιβλίου «Χαλκιάδες Άρτας, 1830 – 2000» του κου Βασιλείου Φώτη.
26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την αγορά του βιβλίου «Ο Φόνος της Αποκάλυψης» του κου Γιάννη Τζαμπούρα
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
27. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Εργασίες φυτοπροστασίας δένδρων» και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
28. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά «Εισήγηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως ΟΤ 4Α »
29. Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα η οποία αφορά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων»
30. Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ η οποία αφορά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
31. Αδυναμία εκτέλεσης διαδικασίας νομιμοποίησης λεπίδας του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 1557 φορτηγού οχήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων
32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Φιλοθέης»
33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών & ΔΕ Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων.
34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος»
35. Συγκρότηση της επιτροπών προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργων
36. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
10-7-2017