37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (370-381)

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 18η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 08:30 π.μ με τα εξής θέματα:
370.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
371.Έγκριση πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ-Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
372.Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
373.Έγκριση πρόσληψης τεχνικών υπαλλήλων με συμβάσεις.
374.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
375.Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
376.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΚΕΔΑ (Ν.Π.ΙΔ).
377.Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αρταίων έτους 2021.
378.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείρηση Βιοαποβλήτων στο δήμο Αρταίων»στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 4369/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. Ήπειρος.
379.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
380.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ».
381.Έγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Β και Δ΄,

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (370-381)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (358-369)

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 11η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
358.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
359.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, λοιπών ειδών υγιεινής και σάκων απορριμμάτων ετών 2020-2021
360.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
361.Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ)» για το έτος 2020.
362.Επικύρωση απόφασης για ορισμό δικηγόρου.
363.Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
364.Έγκριση πρακτικού 2 για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός).
364.Έγκριση πρακτικού 1 για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
365.Έγκριση πρακτικού 1 για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020.»
366.Εγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων.»
367.Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμος πλατείας Καραϊσκάκη»
368.Έγκριση συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο πρόγραμμα προληπτικού μαστογραφικού ελέγχου και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 15-6473.001 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (358-369)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (328-357)

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
328.’Εγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά την «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ
329.Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ
330.Ορισμός δικηγόρου για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α, , για το έργο « ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
331.Έγκριση πρακτικού 3 για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
332.Έγκριση πρακτικού 3 για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
333.Εγκριση παράτασης σύμβασης της εταιρείας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (STRATIS)
334.Εγκριση παράτασης σύμβασης της Βασιλικής Καινούργιου
335.Εγκριση παράτασης σύμβασης του Παναγιώτη Μπαρμπαλιά & ΣΙΑ ΕΕ
336.Προτάσεις για επιτροπές του ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
337.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
338.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων».
339.Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
340.Ορισμός μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών (εκτός μηχανολογικού εξοπλισμού) για την Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2020.
341.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (CLLD/LEADER)»
342.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
343.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών»
344.Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια του ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων, με τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλατειών του κέντρου της Άρτας στα πλαίσια του OPEN MALL»
345.΄Εγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διαστημα 01-03/12/2017.
346.Έγκριση πρακτικού ΙΙ διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων».
347.Έγκριση πρακτικού Ι διαγωνισμού για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
348.Έγκριση πρακτικού Ι για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ,ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ»
349.Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την εργασία «Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
350.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας και του Δήμου Αρταίων
351.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο«Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» μεταξύ της Περιφέρεια Ηπείρου και του Δήμου Αρταίων.
352.Έγκριση πρακτικού 3/2020 Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων και αποθηκών πρακτορείων μεταφορών.
353.Διακήρυξη και έγκριση όρων διακήρυξης για για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ »
354.Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 236/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
355.Εγκριση όρων διακήρυξης για «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)» και μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ Άρτας.
356.΄Εγκριση μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
357.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
1 35
2 35

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (309-327)

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 28η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
309.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή οριστικής παραλαβής του Δημοτικού έργου << ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
310.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου-Φιλοθέης-Βλαχέρνας και Αμβρακικού
311.Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «4η Έκθεση Κλασικών οχημάτων» με τη Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
312.Επικαιροποίηση της υπ.αρ. 271 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην:1. επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή».2. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736: «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
313.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο 3ο Διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Ηπείρου “West Side Mountains Doc Fest” και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
314.Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου
315.Έγκριση πρακτικού Ι για τον ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
316.Έγκριση πρακτικού 3Β για ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ)
317.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
318.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους (μόνιμοι, ιδαχ και ιδοχ) Δήμου Αρταίων.»
319.Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ»
320.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για την ομάδα Γ΄)»
321.Τροποποίηση της αριθμ. 153/2020 απόφασης Ο.Ε. για την εξειδίκευση του κωδικού Κ.Α 64.6117.001 ¨Δράσεις για την υλοποίηση του διακρατικού έργου Greece Collaboratew with Albania fon zZEBs από το Δήμο Αρταίων(INTERREG)
322.Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου«Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση).
323.Έγκριση μελέτης με αριθμ. 18/2020 «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.»
324.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
325.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
326.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
327.Έγκριση απολογισμού, χρήσεως έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (309-327)

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (291-308)

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
291.Απαλλαγή υπολόγου Τσιατσούλη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
292.Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικου Πίνακα του έργου «Οριζόντια σήμανση ,διαγραμμίσεις,διαβάσεις πεζών
293.Συμμόρφωση με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί διαγωνισμού για την μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών
294.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER
295.Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων
296.Εγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
297.Έγκριση παράτασης των εγγυητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών συμμετεχόντων που αφορούν το διαγωνισμό «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων
298.Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού».
299.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και ΤΚ. Ανέζας ,Δ.Ε Αμβρακικού»
300.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για το έργο «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
301.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντοστρώσεων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
302.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση,διαγραμμίσεις,στηθαία ασφαλείας,κάγκελα κ.α)»
303.Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση –ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
304.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,χαρτιού φωτοτυπικού υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλων εκτυπώσεων.
305.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις , τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων» με Συστημικό αριθμό “90862”στο ΕΣΗΔΗΣ
306.Έγκριση όρων διακήρυξης για « Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών
307.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων(κτίρια,αύλειοι χώροι,αποχετεύση).
308.Έγκριση όρων διακήρυξης για την « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δημου Αρταίων »

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (291-308)

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (271-290)

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
271.Έγκριση επιχορήγησης Ιεράς Μητρόπολης Άρτης για την κοινωνική δομή «Τράπεζα Τροφίμων Καταφυγή» και εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6736:«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.
272.Έγκριση ή μη κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.
273.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναδιαρρύθμιση κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά
274.Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διάπλους του Αμβρακικού»από τον Δήμο Αρταίων, αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 15-6472 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για τα αντικείμενα της ενότητας 1,3,6,7, και 8, του διαγωνισμού του Δήμου Αρταίων “Υπηρεσίες Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2019-2020
275.Ακύρωση της αριθ. 253/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
276.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών έργων (αυλάκια τοιχεία κ.α)
277.Εγκριση πρακτικού ΙΙ για τον συνοπτικο διαγωνισμό υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».
278.Έγκριση πρακτικού για την εργασία«Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων»
279.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (για τις ομάδες Β΄ και Δ΄)
280.Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)»
281.Έγκριση πρακτικού για «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων»
282.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 537,69 €»
283.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
284.Εγκριση μελέτης και όρων διακύρυξης για« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΔΟΜΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ »
285.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισόγειο ακίνητο εμβαδού 34,68 τ.μ. (αριθμ. 11-12 κατ-μα) στην Πλατεία Αγ. Αναργύρων
286.Έγκριση ή μη πρακτικού Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, καταστήματος Νο (3) συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ. εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ιχθυοπωλείο)
287.Σύνταξη όρων και καθορισμός κατώτατου ορίου μισθώματος για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού κτλ.
287Έγκριση ή μη πρακτικών Επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών (σχολικών- Δημοτικών) εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.
288.Εγκριση προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας τα Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων.
289.Εγκριση δαπάνης και την απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 25-6-2020 στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα και Στρογγυλή,
290.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ανω Πόλη»
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (271-290

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (268-270)

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 μ.μ με τα εξής θέματα:

268.Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Βλαχερνών και Δ.Ε. Αρταίων»
269.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)
270.Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις εργασίες« Αποψίλωσης και καθαρισμού περιαστικού δάσους λόφου Περάνθης για πρόληψη πυρκαγιών » έτους 2020.

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (268-270)

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (254-267)

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 6η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
254.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
255.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου«Ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων».
256.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
257.Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ»
258.Έγκριση πρακτικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
259.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά μετακινήσεις υπαλλήλου , αιρετών και μέλους επιτροπής τουριστικής προβολής Δήμου στην έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο
260.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Τσιατσούλη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
261.Έγκριση της με αρ. κατάθεσης 22/1.7.2020 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 94/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»
262.Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού στον υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Τσιατσούλη.
263.Έγκριση για απευθείας αναθέσεις από την αρμόδια Επιτροπή για την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων ανά περίπτωση και είδος βλάβης σε αντίστοιχα συνεργεία.
264.Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)», προϋπολογισμού 211.290,32€ (χωρίς ΦΠΑ).
265 Σύναψη νέας σύμβασης με την εταιρεία Vodafone.
266 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε
267.Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (254-267)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (243-253)

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 30η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
243.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
244.Έγκριση σύναψης δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων ιδιωτών, ΚΑ: 70-6262.006, ποσού 14.945,10 €»
245.Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου «Επί αιτήσεως Της εταιρείας «ΔΙΟΠΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων
246.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
247Έγκριση της μελέτης «Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με το Δίκτυο Ύδρευσης ».
248.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 193/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
249.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)» με Συστημικό αριθμό “90273”στο ΕΣΗΔΗΣ
250.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορων διακήρυξης για «Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού»
251.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας κάδων απορριμμάτων 2020
252.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 231/2020 απόφασης «Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 21.309,38 €»»
253.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 229/2020 απόφασης « Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (243-253)

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232-242)

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 23η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
232.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού στην πόλη της Άρτας και Πλατείας Κεραματών» στα πλαίσια πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου
233.Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης προμήθειας καυσίμων Δ. Αρταίων
234.Λήψη απόφασης περί ορισμού Δικηγόρου
235.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 227/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής«Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )
236.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό » .
237.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
238.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
239.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική και προσωρινή παραλαβή έργων.
240.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
241.Έγκριση ορισμού της εταιρείας με την επωνυμία “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”
242.Έγκριση περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση.

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (232-242)

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (214-231)

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
214.Εγκριση πρακτικού Ι για «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)
215.Έγκριση πρακτικού για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που αφορά «ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2020 – 2021».»
216. Εγκριση για τη διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
217.Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσίας τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»»
218.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
219.Έγκριση εκ νέου του σχεδίου διακήρυξης για το έργου:«Ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων.»
220.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»
221.Έγκριση για μερική τροποποίηση – διόρθωση της αριθ. 191/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (διαπραγμάτευση για προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας θαλάσσιων προορισμών ομάδες Β’ και Δ΄)
222.Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021(ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ) – ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 82036
223.Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας».
224.Έγκριση μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ Άρτας
225.Έγκριση σύναψης σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών Δημοτικής Αγοράς
226.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
227.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής«Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )»
228.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)» με Συστημικό αριθμό “90273”στο ΕΣΗΔΗΣ
229.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
230.‘Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
231.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 21.309,38 €

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (214-231)