48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (462-474)

48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
462.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (Ομάδα Β΄ και Δ΄)
463.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
464.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 »
465.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
466Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)»
467.Έγκριση πρακτικού για τις εργασίες της Ομάδας 1.<> και για τις εργασίες της Ομάδας 2.<>
468.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»
469.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
470.Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού( αντισηπτικών gel) από την εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στ πλαίσια αντιμετώπισης διασπορά του νέου κορωνοϊού Covid- 19
471.Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
472.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 295/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων και διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συμπλήρωση της αντίστοιχης υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
473Εγκριση κατάθεσης έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 27/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.
474.Εξειδίκευση πίστωσης για τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

48η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (462-474)

47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 6η του μηνός Οκτωβρίου47η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:

1.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
2.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017 »
3.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
4.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
5.Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια λυόμενων αιθουσών για κάλυψη αναγκών σχολικών μονάδων στο Δήμο Αρταίων (ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ)»
6.Έγκριση πρακτικού για τις εργασίες της Ομάδας 1.<> και για τις εργασίες της Ομάδας 2.<>
7.Έγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ,ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ,ΔΕ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ,ΔΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ,ΔΕ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,ΔΕ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ»

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (449-461)

46η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
449.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αδρευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων και χειμάρρων Δ.Ε. Αρταίων.
450.Εγκριση πρακτικού Ι για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό»
451.Ορισμός Δικηγόρου, για την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 466/2020 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Αρταίων κλπ κατά της υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.)
452Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 157/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
453.Εγκριση μελέτης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκα»
454¨Eκριση διακήρυξης διαγωνισμού και κατάρτηση όρων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΙΡΙΑ, ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)»
455.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
456.Έγκριση δαπάνης και απ ευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14-9-2020 στην Τ.Κ Καλαμιάς.
457.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οριζόντια σήμανση.διαγραμμίσεις,διαβάσεις πεζών»
458. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών,τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διαστημα 01-03/12/2017»
459.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζηρού και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη διευθέτησης και οριοθέτησης ποταμού Λούρου».
460.Έγκριση πρακτικού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»
461.Έγκριση πρακτικού κληρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ».

46 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (434-448)

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
434 Υποβολή Αίτησης στήριξης για το έργο «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Ρόκκα» στα πλαίσια της αριθμ.3316/04.12.2019 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. πρωτ. 27604/05.12.2019
435 Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για το έργο «Πλακόστρωση οδού στην Κορωνησία» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 63.1 – CLLD.7 του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020
436 Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
437.Έγκριση πρακτικού 1 για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ ΕΤΟΥΣ 2020»
438.Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ»
439.Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
440.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο:
« Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».
441. Ορισμός ενός (01) μέλους και του αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αρταίων και Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υπηρεσίας στον ΑΣΔΣΑ Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»
442.Διαγραφή ποσών από λαθος χρέωση.
443.΄Εγκριση της 13997/29-6-2019 έκθεσης της Επιτροπής αξιολόγησης μισθίου.
444.Διόρθωση-Ορθή Επανάληψη της από 16/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, Δήμου Αρταίων & του Νομικού Προσώπου “Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων”, με θέμα:«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας»
445.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Δημοτικού οικοπέδου στη γέφυρα Καλογήρου για στάθμευση των Δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων»
446.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα έργου του Δήμου Αρταίων έτους 2020
447.Διακήρυξη ανοικτής διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Γραμμενίτσας»
448.Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” για τον Δήμο Αρταίων.

45η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (434-448)

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (433)

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00 μ.μ με τα εξής θέματα:
433. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου 2020 – 2021

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (433)

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (407-432)

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
407. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
408. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής εργασιών καθαρισμού Τ1 Βόσσας με περιστρεφόμενο εκσκαφέα στη ΔΕ Ξηροβουνίου
409. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
410. Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε Τ.Κ. Καλογερικού και Τ.Κ. Ανέζας Δ.Ε. Αμβρακικού» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
411.Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτιώσεις συντηρήσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
412.Έγκριση μερικώς ακύρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Αρταίω» και να επαναληφθεί από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ήτοι πριν τη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 .
413. Αποδοχή δωρεάς από την Dragon Clean
414. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
415. Έγκριση πρακτικού Ι Διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων »
416. Αποδοχή δωρεάς από την ΚΕΔΕ
417. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»,
418. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020.
419.Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και τον Διαχειριστικό Απολογισμό της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων όπως παρουσιάζεται στις συνημμένες σχετικές καταστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/06/2020
420. Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και
Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας» (16-22/09/2020)
421. Έγκριση πρακτικού για τη Διενέργεια Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας εντός οικισμών Δήμου Αρταίων (CLLD/LEADER)»
422. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας κάδων απορριμμάτων και κομποστοποίησης
423. Τροποποίηση – παράταση συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού (ομάδες Α’ και Ε’) για τη δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων
424. Έγκριση υποβολής Πρότασης για την «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας» στα πλαίσια της αριθμ.102/2020 πρόσκλησης του Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ και έγκριση του προς υποβολή φακέλου»
425.Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την προμήθεια εξοπλισμού για την «Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων (Ομάδα Β΄ και Δ΄) »
426Έγκριση της αρ.20/2020 μελέτης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων (κτίρια, αύλειοι χώροι, αποχέτευση)
427.Έγκριση πρακτικού Νο 3 για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων».
428.Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων.
429.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «προσθήκα κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
430.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραματών».
431.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων»
432.Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση προθεσμίας συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (407-432)

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (406)

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 19:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
406.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Οικονομικών και την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας και Αθλητισμού, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (406)

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (404-405)

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:30 π.μ με τα εξής θέματα:
404.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
405.Έγκριση πρακτικού Νο3 (Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου) της επιτροπής για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Αρταίων και Νομικών Προσώπων ετών 2019-2020-2021

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (404-405)

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (402-403)

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα:
402.Τροποποίηση της αριθμ. 372/2020 προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά: «Έγκριση για την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος έργου που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών»
403. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (402-403)

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (391-401)

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
391.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
392.Υποβολή πρότασης για Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τον Δήμο Αρταίων
393.Περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
394.Ορισμός της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Αθηνών Αρετής Οικονόμου του Σταύρου, που εδρεύει στην Αθήνα ως πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23.9.2020
395.Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 2020 για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης «Πανελληνιο πρωτάθλημα ποδηλασίας Ανδρών – Γυναικών 2020 στις 4 -5 και 6/9/2020
396.Έγκριση της αρ.2/2020 απόφ. ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.
397.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις με ανακατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Ανέζας»..
398.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εντός οικισμού τμήμα της επαρχιακής οδού Άρτας – Κωστακιών».
399.Έγκριση διαγραφής ποσών από βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού.
400Έγκριση για εξειδίκευση του Κ.Α.: 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 1.160,42 €».
401.Έγκριση δαπάνης ποσού 1.160,42 € για συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού, με Κ.Α:20/7325.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων για το οικονομικό έτος 2020.

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (391-401)

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (382-390)

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ την 25η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα:
382.Έγκριση πρακτικού για την εργασία : «Δαπάνες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων
383.’Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την Προμήθεια εξοπλισμού για την«Δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών στο Δήμο Αρταίων ( για την ομάδα Γ΄)
384.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στις κάτωθι εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «Ο Σκουφάς»: α) Απονομή Αγραφιώτειων & Μπαρμπαστάθειων Βραβείων (στις 02/09/2020) β) Θεατρική παράσταση «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»¨του Σοφοκλή, από τη θεατρική ομάδα «Σημείο Μηδέν»ν (στις 03/09/2020) και εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
385.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
386.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
387.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για επιτροπές Οριστικής παραλαβής έργων.
388.Έγκριση υποβολής 3ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες αδειοδότησης Υδατοδρομίου στην Κορωνησία».
388.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».
389.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
390. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου.

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (382-390)