11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 197 έως 199)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7623/28-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
197 Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης εν όψει των εορτών του Πάσχα (αριθμ. 157/2018 Α.Ο.Ε.)
198 » Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών , τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017″
199 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση των δημοτικών – σχολικών εκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης
28-3-2018

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 156 έως 196)
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 19,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑΤΑ
156    Τροποποίηση της με αριθμ. 527/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πίνακα κατηγοριοποίησης υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αρταίων
157   Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του Κώστα Κρυστάλλη. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
158   Επικαιροποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων (άρθρο 70, παρ. 1 του Ν. 3852/2010)
159   Επί αιτήσεως της Κ/Ξ ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΛΙΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ για παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου»
160   Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
161 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (αντλιών γεωτρήσεων άρδευσης)» έτους 2018.
162 Ανάγκη δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές Γλυκοριζου Λιμίνης Αγ. Τριάδας Κεραματών Γραμμενίτσας Βλαχέρνας Ελεούσας
163 Επιτακτική ανάγκη για αναβάθμιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Άρτα και αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Αρταίων
164 Στήριξη του Δήμου Αρταίων στις σχολικές καθαρίστριες λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων από το Υπουργείο Παιδείας
165 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.120/2018 Α.Ο.Ε.)
166   Καθορισμός τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, το συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και το συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ), για τον υπολογισμό ΤΑΠ (αριθμ.133/2018 Α.Ο.Ε.)
167 Παράταση μίσθωσης ακινήτου και έγκριση νέου αξιόχρεου εγγυητή.
168 Διενέργεια μίσθωσης από το Δήμο ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του εξεταστηρίου ασθενών του Αγροτικού Ιατρείου στην Τ.Κ. Αμπέλια Αμμότοπου Δ.Ε. Ξηροβουνίου Δήμου Αρταίων
169 Έγκριση ή μη πρακτικού κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια οχημάτων ( τρακτέρ με καταστροφέα-τμήμα 2) Δήμου Αρταίων ’ (αριθμ. 79/2018 Α.Ο.Ε.)
170   Επιστροφή ποσού από λάθος χρέωση τ.μ.
171 Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων έτους 2018 προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. »
172 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τ.Σ. σε λογαριασμού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμού
173 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
174 Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας ‘Εργασίες ταφής εκταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας και στο νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων’
175 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
176 2η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018 (αριθμ. 4/2018 Α.Ε.Ε.)
177 Δωρεάν φιλοξενία της διαδικτυακής εφαρμογής πρωτοκόλλησης και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε
178 Έγκριση της αριθμ. 2/2018 πράξης του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ» η οποία αφορά Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Ιδρύματος
179 Διόρθωση της αριθμ. 145/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην ετήσια τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων
180 Διόρθωση της αριθμ. 146/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
181 Διόρθωση της αριθμ. 142/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου για «Συνδιοργάνωση του 4ου δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης
182 Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου εντός της τοπικής Κοινότητας Κορωνησίας της ΔΕ Αμβρακικού (Αριθμ. 1/2018 Α.Π.Ζ.)
183 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 5/2018 Α.Π.Ζ.)
184 Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 6/2018 Α.Π.Ζ.)
185 Παραχώρηση θέσης στάθμευσης (Αριθμ. 3/2018 Α.Π.Ζ.)
186 Παραχώρηση ή Μη Θέσης Στάθμευσης επί της Οδού Σολωμού κατά τις ώρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Άρτας (Αριθμ. 4/2018 Α.Π.Ζ.)
187 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και του 1ου Ειδικού νηπιαγωγείου»
188 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) &τεχνικών έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
189 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Αρταίων»
190 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Βλαχερνών»
191 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Φιλοθέης»
192 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»
193 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επαύξησης σε Νο4 παροχής ρεύματος στο κτίριο του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Αρταίων
194 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού «Συμμετοχή επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Κρυστάλλη (όπισθεν Βρεφονηπιακού σταθμού)
195 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
196 Έγκριση της αριθμ.10/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ. Έτους 2018»

26-3-2018

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 103 έως 155)

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 5845/8-3-2018 πρόσκληση:

103 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας
104 Υποβολή Πρότασης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας” στα πλαίσια της
πρόκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
105 Υποβολή πρότασης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ:2421/21-12-2017 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
106 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αρταίων και Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου ‘Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού (ΚΚΜΠΑΠ)’ για την
υποβολή πρότασης για τη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας» στα πλαίσια
της πρόσκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’
107 Έγκριση μελέτης «Προμήθεια φωτιστικών led αστικού φωτισμού για το κέντρο της πόλης της
Άρτας»
108 Έγκριση μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της
πόλης της Άρτας
109 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας 8 μηνών έτους 2018
110 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία διερεύνησης απόψεων των πολιτών του
Δήμου μας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου & αξιολόγηση αυτών»
111 Ανάκληση της αριθμ. 66/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
112 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων (αριθμ. 3/2018 Α.Ε.Ε.)
113 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.101/2018 Α.Ο.Ε.)
114 Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
115 Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (υδρόμυλου – νεροτριβής) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καμπής
της ΔΕ Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων
116 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια οχημάτων
117 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης προμήθειας οχημάτων
118 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
119 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
120 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017
121 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος
Προμηθειών & Αποθ
122 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων (νέες
εργασίες)»
123 Παράταση σύμβασης για την «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων
Αναργύρων Δήμου Αρταίων»
124 Παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών
εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων»
125 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Αρταίων» για το έτος 2018
126 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης εργασιών «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων
(νέες εργασίες)» για το έτος 2018
127 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών εκκένωσης βόθρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με
ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
128 Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018
129 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών, τρωκτικών σε κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους, με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)
130 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα (προσωπικό και εξοπλισμό)της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή
και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019» και έγκριση διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
131 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων ζώων
συντροφιάς για τα έτη 2018 και 2019
132 Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπροβάτων και
βοοειδών) με ιδία μέσα (προσωπικό εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) του Δήμου Αρταίων
133 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών «Συντήρησης αγροτικών δρόμων από υπάλληλο Δήμου με μηχάνημα
έργου ισοπεδωτή – διαμορφωτή γης (γκρέιντερ) ιδιοκτησίας του Δήμου»
134 Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες στεγανοποίησης Δημοτικών κτιρίων»
135 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας»
136 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη ολοκληρωμένου σχεδίου
αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ»
137 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τμήματος δημοτικής οδού
έμπροσθεν του παιδικού σταθμού στην Τ.Κ. Χαλκιάδων»
138 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στη συμβολή της
Επαρχιακής οδού Πασά με αγροτική οδό της Τ.Κ. Καλοβάτου»
139 Έγκριση της αριθμ.2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά «Αναμόρφωση
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας οικ.
Έτους 2018» 140 38 Έγκριση της αριθμ. 12/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
Αναμόρφωση προϋπολογισμού & στοχοθεσίας έτους 2018
141 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης
λογαριασμού
142 Διόρθωση της υπ.αρ. 82/2018 απόφασης ΔΣ. για «συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με
την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης»
143 Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Βυζαντινή Εβδομάδα» με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών για τη «Βυζαντινή
Εβδομάδα».
144 Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο «Αστρονομίας και Διαστήματος Αστρολάβος
Αστρονομίας Άρτας» στις 31/3/2018. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
την εν λόγω εκδήλωση.
145 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια τουριστική προβολή του
Δήμου Αρταίων
146 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Δήμου Αρταίων
147 Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εκτέλεσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200
θέσεων»
148 Έγκριση μελέτης του έργου «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις) & τεχνικών
έργων (αυλάκια, τοιχία κ.α.)»
149 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
150 Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας: «Πλύσιμο κοινοχρήστων χώρων»
151 Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του
Δήμου (ΚΕΠ Υγείας)
152 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης με αριθμ.
Κυκλοφορίας ΚΗΗ2144 από το Δήμο Θερμης
153 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από
θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β’ Φάση)»
154 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:1) «Δομή κοινωνικού
Παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου» της πράξης «Δομή παροχής βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείομε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
155 Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α/:2) «Δομή κοινωνικού
Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002201
12-3-2018

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 23-2-2018 και ώρα 15,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 4624/23-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑΤΑ
95 Έγκριση οφειλών δαπανών παρελθούσης χρήσης (αριθμ.45 /2018 Α.Ο.Ε)
96 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή τμήματος οδού Δρυάδων και πεζοδρόμηση οδού Αμβρακιώτη».
97 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Γεωτρήσεις στα Δημοτικά Γήπεδα Κορφοβουνίου & Πλησιών»
98 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Πόλη»
99 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια
σήμανση, διαγραμμίσεις, στηθαία ασφαλείας, κάγκελα κ.α)»
100 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων»
101 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου «Αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση φωτισμού και εργασίες συντήρησης αθλητικού κέντρου Άρτας»
102 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Αρταίων & ΔΕ Ξηροβουνίου και
καθαρισμός χειμάρρων
23-2-2018

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 59-94)

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 21-2-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 3924/16-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑΤΑ
59     Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες αδειοδότησης υδατοδρομίου στην Κορωνησία
60 Αδυναμία Εκπόνησης «Παροχή εργασιών για τη διοργάνωση-επίβλεψη-συντονισμό τον 4ο ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ » από το Τμήμα Παιδείας ,Δια Βίου μάθησης , Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Νέας Γενιάς του Δήμου Αρταίων
61   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναδιαρύθμιση – Κατασκευή ΚΕΠ στα Ψαροπλιά»
62 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού Φωτισμού
63 Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
64 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων,της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων»
65   Έγκριση της αριθμ. 1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων η οποία αφορά «1η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2018»
66    Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλυκόριζου» Δήμου Αρταίων
67 Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το Κολυμβητήριο Άρτας»
68    Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.35 /2018 Α.Ο.Ε)
69    Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ Τριμήνου 2017 (αριθμ.34 /2018 Α.Ο.Ε)
70 Eπιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
71   Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
72 Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας: «Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»
73 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, έτους 2018
74 Λήψη απόφασης περί υποβολής προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αιτήματος κάλυψης τριών κενών θέσεων με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 για την προκήρυξη 1/841Μ/2006 του Δήμου Φιλοθέης (νυν Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων).
75 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Αγίας Θεοδώρας.
76 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Δημοτικό Μνημόσυνο του Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
77 Έγκριση συνδιοργάνωσης από τον Δήμο Αρταίων εκδήλωσης από κοινού με τον πολιτιστικό σύλλογο Άρτας “Ο Μακρυγιάννης” και την Περιφέρεια Ηπείρου Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης
78 Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2018 – Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης
79 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή την πρώην Ισραηλιτικής Κοινότητας Άρτας
80 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Διοργάνωση Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές
Πηγές Ελλάδος στην Άρτα»
81 Διόρθωση της υπ.αρ. 41/2018 απόφασης Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018
82 Συνδιοργάνωση του 4ου Δρόμου του Γιοφυριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης
83 Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στο Δήμο Αρταίων
84 Επί αιτήσεως κ.Μιλτιάδη Καράγιωργα νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ» για
παράταση προθεσμίας, για την παράδοση «Υλικών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων (Ομάδα 5η – Φωτιστικά σώματα)
85 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση και αναδιαρρύθμιση χώρου στο ισόγειο του Δημαρχείου’
86 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»
87 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη παραποτάμιου μονοπατιού της Βίδρας (Σκουπιώτικο) Α.Ε. Ξηροβουνίου
Δήμου Αρταίων
88 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακού ελέγχου για το
Κολυμβητήριο Άρτας»
89 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων Δήμου Αρταίων και καθαρισμός χειμάρων
90 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης –επισκευή και αναβάθμισης των αντλιοστασίων Δήμου Αρταίων και λοιπών Η/Μ ειδικών εγκαταστάσεων
Δήμου Αρταίων από συνεργείο ηλεκτροφωτισμού και συνεργείο υδραυλικών του Δήμου Αρταίων
91 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
92 Τροποποίηση της αριθμ. 329/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
93 Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση
94 Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία

21-2-2018

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 26-1-2018 και ώρα 13,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 2319/26-1-2017 πρόσκληση

ΘΕΜΑ

24 Έγκριση της αριθμ. 11/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Έγκριση οφειλών δαπανών παρελθούσης χρήσης»

26-1-2018

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 απόφαση αριθμ. 58

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 2597/12-2-2018 πρόσκληση

ΘΕΜΑ

58 Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας δημιουργίας – παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων 2017

12-2-2018

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 25 – 57)

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 7-2-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 28392/2/2018 πρόσκληση
ΘΕΜΑΤΑ
25 Αναβάθμιση του Τ.Ε.Ι. στην Άρτα
26 Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους της εταιρείας ΒΙΚΗ
27 Απομάκρυνση των μπάζων από το Τοπικό Διαμέρισμα Καμπής από την εταιρεια ΤΕΡΝΑ και τα ΣΕΑ Φιλιπιάδας να μετονομαστούν σε ΣΕΑ Καμπής
28 Αδελφοποίηση του Δήμου Αρταίων με το Δήμο Διδυμοτείχου
29 Τροποποίηση της αριθμ.23/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση μελέτης του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας, κάγκελα κλπ)

30    Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
31    Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
32    Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
33     Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
34    Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2018

35 Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αρταίων για το έτος 2018
36     Έγκριση διενέργειας ξεχωριστών ετήσιων διαγωνισμών για δαπάνες που αφορούν στην τουριστική προβολή και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων
37    Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για διάθεση πίστωσης για επανεκτύπωση χάρτη του Δήμου Αρταίων
38    Έγκριση διοργάνωσης «Αποκριάτικου Χωριού» και άλλων εκδηλώσεων από το Δήμο Αρταίων, για την περίοδο των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας, και συνδιοργανωσής της με την Α.Δ.Α.Ε. – Ο.Τ.Α.
39 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018
40 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού IFT 2018
41 Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018
Εισηγητής: κα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
42 Έγκριση αναδημοσίευσης της αριθμ. Πρωτ. 41011/25-10-2017 προκήρυξης για την παραχώρηση θέσεων περιπτέρου σε Α.Με.Α, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Αρταίων

Συμμετοχή του Δήμου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων στο Διδυμότειχο

43    Έγκριση της αριθμ.3/2018 μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (β’ Φάση)
44    Έγκριση της αριθμ. 1/2018 μελέτης του έργου «Γεωτρήσεις στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών» προϋπολογισμού 43.450,00€
45      Έγκριση της αριθμ. 1/2018 μελέτης του έργου «Γεωτρήσεις στα δημοτικά γήπεδα Κορφοβουνίου και Πλησιών»
46    Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες από συνεργείο ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αρταίων
47   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας:«Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής ρουφραχτών» προϋπολογισμού 6.000,00€
48   Επί αιτήσεως Βασιλείου Γκαρτζώνη η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»
   Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γαλάνη η οποία αφορά παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης – Βλαχέρνας και Αμβρακικού
49    Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις τσιμεντοστρώσεις οδών στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου»
50     Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) «Για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83 στους Δήμους Περιφέρεις Ηπείρου.
51 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων για το έτος 2018
52 Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
53 Έγκριση της αριθμ.2/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας.
Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
54 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου :Αγιογράφηση Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»
55 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Άρτας»
56 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και του Νομικού Προσώπου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. για την υλοποίηση του έργου : «Προμήθεια κλιματιστικού κλειστού γυμναστηρίου στο δημοτικά στάδιο Άρτας»
57 Συμπλήρωση των αρ.680 & 681/2017 αποφάσεων ΔΣ Δήμου Αρταίων

7-2-2018

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αποφάσεις από 4-23)

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 15-1-2018 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 980/11-1-2018 πρόσκληση
ΘΕΜΑΤΑ

4 Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
5 Εξασφάλιση λειτουργίας στα πλαίσια της υποβαλλόμενης Πρότασης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
6 Δέσμευση σχετικά με τη χρηματοδότηση της πράξης «Αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ στην Άρτα» στα πλαίσια της πρόσκλησης α/α ΟΠΣ 2419/29-12-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
Υποβολή Πρότασης «Δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2309/17-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’
7 Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
8 Έγκριση της αριθμ. 95/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ η οποία αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΑ
9 Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
10 Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών του δημοτικού σχολείου Ρόκκα
11 Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Κοινοτικό κατάστημα Κωστακιών
12 Λήψη απόφαση για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 3 & 6 της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς
13 Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.
14 Επί αιτήσεως της τεχνικής εταιρείας ΝΥΧΤΗ Γ.& ΣΙΑ ΕΕ αναδόχου της εργασίας «Επανασπορές και βελτιώσεις αρδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα του Δήμου Αρταίων» για Παράταση σύμβασης
Εισηγητής: κ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
15 Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 Απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Λιμίνης περί εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» της Τ.Κ. Λιμίνης»
16 Επί αιτήσεως της Μαριάνθης Κωστούλα αναδόχου του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
17 Επί αιτήσεως του Ιωάννη Γαλάνη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων Δ.Ε. Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
18 Επί ενστάσεως της ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Συντονισμός σηματοδοτούμενων κόμβων Περιφερειακής οδού» κατά της αριθμ. Πρωτ. 38113/5-10-2017 απόφασης εκπτωσής της.
19 Έγκριση της αριθμ. 29/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικ. Έτους 2017.
20 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
21 Μείωση μισθώματος βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012
22 Επί αιτήσεως Κ/Ξ ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. – ΣΤΙΒΟΣ Μ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΕ για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 1200 θέσεων
23 Έγκριση μελέτης του έργου Βελτίωση ασφάλειας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο (κάθετη και οριζόντια σήμανση, διαγραμμίσεις στηθαία ασφάλειας

15-1-2018

2η ΣΥΝΕΔΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (Απόφαση αριθμ 3)

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 12-1-2018 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ. 1158/12-1-2018
Υποβολή Πρότασης «Δημιουργία Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόκλησης α/α ΟΠΣ:2309/27-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’

12-1-2018

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 (αποφάσεις από 1-2)

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 3-1-2018 και ώρα 11,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην αριθμ.2393/1/2018 πρόσκληση:

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

3-1-2018