ΣΥΝΕΣΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-10-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 5 /10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 38157
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα 09-10-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 3-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο επί αιτήσεως αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης κ. Λάμπρου Σπανού κατά Δήμου Αρταίων.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας στις 19-01-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η έφεση του Δήμου Αρταίων κατά του Ευάγγελου Κασαή.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας)στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή της κ. Παναγιώτας συζ. Αθ. Καλοκαίρη κατά του Δήμου Αρταίων
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας)στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή του κ. Στυλιανού Τζουβάρα κατά του Δήμου Αρταίων.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων(μεταβατική έδρα Άρτας) στις 11-10-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η προσφυγή του κ. Γεωργίου Πανέλλη κατά του Δήμου Αρταίων.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 06-12-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αγωγή του κ. Δημητρίου Τσιρογιάννη κατά του Δήμου Αρταίων
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας στις 07-03-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αγωγή του κ. Δημητρίου Θώδη κατά του Δήμου Αρταίων
8. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αθανασίου Αικατερίνης και Αθανασίου Χρήστου, Ι.Χ.Ε. λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα Βοοειδή
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 14-11-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ότε και συζητείται η αίτηση αναίρεσης Ιωαν. Νικολέτου και Γεωργ. Νικολέτου κατά της αρ. 6324/2013 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
10. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση μήνυσης κατά ιδιοκτητών βοοειδών τα οποία έχουν προκαλέσει ζημιές στη δημοτική περιουσία στη Φανερωμένη
11. Απαλλαγή υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Β΄διμήνου 2017 και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Αμοιβή μηχανολόγου Μηχανικού για νομιμοποίηση λεπίδας εκχιονισμού
13. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια συσκευής σίτισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
14. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας & Ευπρεισμού , Λοιπών Υλικών ειδών υγιεινής έτους 2017 δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
15. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων Απορριμμάτων.
16. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων.
17. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού για την Προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων ( επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα και γερανοφόρο φορτηγό) Δήμου Αρταίων.
18. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Οδοποιία νέου οικισμού Κορωνησίας
19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια : Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2018 & 2019 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα καύσιμα του 2020.
20. Έγκριση ή μη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου για τη λειτουργία κυλικείου..
21. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια δοχείων απορριμμάτων
22. . Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια υλικού συντήρησης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ.Ε. Φιλοθέης και Δ.Ε. Ξηροβουνίου.
23. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο σχετικά με τη δημοτική περιουσία.
24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών δημοσιεύσεων.
25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
26. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Συνεδριαση Ο.Ε. 27-9-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 27- 09- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 36944
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ΤΚ Γαβριάς σε ΔΚ Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

προσκληση για συνεδριαση Ο.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 26- 08- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 36717
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ακύρωση αρ. 473/2017Α.Ο.Ε. και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για άδεια χρήσης λογισμικού για το ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και αιτημάτων πολιτών.
2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών
3. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης, Επιλογή κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύνταξη της μελέτης: Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου.
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 21 / 09/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 36060
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Δευτέρα 25-09-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2018
2. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αποζημίωση ή μη οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητα βοοειδή.
3. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης του έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών.
4. Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης της προμήθειας: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου
5. Έγκριση πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών για την προμήθεια: Προμήθεια ομπρελών για κοινόχρηστους χώρους.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του έργου: Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πλησιών.
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Έγκριση και διάθεση πολυετούς δαπάνης
9. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2017
10. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Διαμόρφωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου κλειστού Τ9 στους Κωστακιούς
11. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
12. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης: Μελέτη κατασκευής κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Αντιρρίου- Ιωαννίνων στην πόλη της Άρτας
13. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Οριστική μελέτη έργου δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων (Μικρό Θέατρο, Κάστρο, Παρηγορήτισσα, Γεφύρι κ.α.) στην πόλη της Άρτας

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (7η Συνεδρίαση 2017) με τα εξής θέματα:

  1. Επικαιροποίηση θέσεων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αρταίων.
  2. Χορήγηση Παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα έτος για το κατάστημα με ΚΑΔ:56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών και περιγραφή «Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια» στον ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ Χρήστου, που βρίσκεται στην ΤΚ Καλογερικού, ΔΕ Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων στην Άρτα.

Σε περίπτωση κωλύματος τα μέλη της επιτροπής παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τη Γραμματεία της Επιτροπής  προκειμένου να προσκληθούν οι αντίστοιχοι αναπληρωτές.

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα και εξετάζονται ζητήματα αρμοδιότητάς τους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση δια αρμοδίου για το εξεταζόμενο ζήτημα υπαλλήλου τους για τυχόν περαιτέρω απαραίτητες διευκρινίσεις.

34905 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώτα 18,00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
1. «Διαβούλευση επί του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων οικον. έτους 2018»
2.«Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018»
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 21-9-2017, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-9-2017

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 08 / 09/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 34246
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-09-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2018
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 139/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας επί της Αγωγής της Α.Ε. με την Επωνυμία ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.’’
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας και ευπρεπισμού, λοιπών υλικών ειδών υγιεινής έτους 2017 Δήμου Αρταίων και ΔΗΚΕΔΑ
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
5. Έγκριση ή μη πρακτικού υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την προμήθεια: Προμήθεια Οχημάτων (επιβατικά, ελαφρύ ημιφορτηγό, τρακτέρ με καταστροφέα Δήμου Αρταίων)
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 5η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
Δ/ΝΣΗ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 47100 ΑΡΤΑ
Α.Φ.Μ. 998077988 (Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ)
TEL. 2681 078840, FAX 2681 075425

Άρτα 04/09/2017

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην εκμίσθωση του Κυλικείου εντός του χώρου της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 2017, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με τιμή εκκίνησης τα 600,00 ευρώ ΦΠΑ την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

Δ/ΝΣΗ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 47100 ΑΡΤΑ

Α.Φ.Μ.  998077988  (Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ)

TEL. 2681 078840, FAX 2681 075425

 

 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 22 Αυγούστου 2017,  που διεξήχθη στην Άρτα, στα Γραφεία της εταιρείας στον Δημοτικό Εκθεσιακό Χώρο και ώρα 13.00, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 79,252,284,και 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06)
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11256/28-1-2009 απόφασης «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, (ΦΕΚ Β 273/16-2-2009), με την οποία εγκρίθηκε η υπ’αριθμ. 333/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, με την οποία συστήθηκε Δημοτική Επιχείρηση Α.Ε. ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
  3. Το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» [ΒΔ 174/1963 (ΦΕΚ Α 37)]
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.3377/05 και ισχύει σήμερα
  5. Τις διατάξεις του ΒΔ της 24 Σεπτ./20 Οκτ. 1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 171/20-10-58)
  6. Το γεγονός ότι η ετήσια εμποροπανήγυρη, αποτελεί παράδοση, που επαναλαμβάνεται στην πόλη μας σταθερά και αδιάλειπτα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως επίσης και την αναγκαιότητα του καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής κατά το τρέχον έτος 2017

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

ΑΡΘΡΟ  1ον

Η διαδικασία παραχωρήσεως χώρων (περιπτέρων) του Εκθεσιακού Κέντρου για την εμποροπανήγυρη Άρτας που θα διεξαχθεί από 27/9/2017 έως 3/10/2017 θα γίνει κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Όλα τα προς διάθεση περίπτερα εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. που θα είναι αναρτημένο στο χώρο των γραφείων της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α.

Β. Όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν περίπτερο  θα πρέπει:

(1). Να καταθέσουν αίτηση προς την ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α που θα περιέχει τα πλήρη  στοιχεία του αιτούντος, το αίτημα για περίπτερο  καθώς και τα προς πώληση είδη.

(2). Η αίτηση θα συνοδεύεται από Φ/Α: Αστυνομικής Ταυτότητας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, επαγγελματικού βιβλιαρίου αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), απόδειξη ταμειακής μηχανής και άδειας ενάρξεως επιτηδεύματος. Τα επισυναπτόμενα στην Αίτηση δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 επί ποινή αποκλεισμού από την εμποροπανήγυρη και χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων στην ΑΔΑΕ ΟΤ.Α χρημάτων για όσους δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά .

(3). Οι προς πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά της επιτήδευσής τους.

(4). Επιπλέον Επαγγελματίες με έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας την περιφέρεια του Καλλικράτειου Δήμου Αρταίων οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Επιμελητηρίου ή του Δήμου για την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας προκειμένου να τύχουν της σχετικής εκπτώσεως.

(5). Οι αιτήσεις, κατατίθενται στα γραφεία της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. που βρίσκονται στον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Άρτας, καθημερινώς και τις ώρες λειτουργίας των γραφείων από 23 /8/2017 έως και την ημέρα της κληρώσεως 4/9/2017 και ώρα 10 π.μ., θα λαμβάνουν Α/Α σύμφωνα με τη σειρά καταθέσεως και θα καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο.

(6). Τόσο η κατάθεση των αιτήσεων όσο και η συμμετοχή στην κλήρωση μπορούν να γίνουν από επίσημα εξουσιοδοτημένο άτομα με γραπτή εξουσιοδότηση και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από επίσημη και νόμιμη Αρχή Υπηρεσία όπως ο νόμος ορίζει.

(7). Επειδή η ημέρα διεξαγωγής της κληρώσεως ήταν η ίδια για όλα  τα προηγούμενα χρόνια και είναι γνωστή σε όλους τους εμπόρους που δηλώνουν συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη, η διάθεση των περιπτέρων θα γίνει δια κληρώσεως την 4/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο των γραφείων της ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. από συγκροτηθείσα επιτροπή και σε ανοικτή διαδικασία την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι αλλά και όσοι επιθυμούν. Για την διαδικασία της κληρώσεως θα συνταχθεί πρακτικό από την επιτροπή.

(8). Ο πρόεδρος της επιτροπής θα ανακοινώνει τον αριθμό του περιπτέρου  και θα καλεί να δηλώσουν πόσοι ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο χώρο. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι μοναδικός θα λαμβάνει το συγκεκριμένο περίπτερο, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός θα γίνεται δημόσια κλήρωση με τους αριθμούς των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Οι αριθμοί θα αναμιγνύονται σε χάρτινο κουτί και θα βγαίνει ένας αριθμός από μέλος του Δ.Σ. που  μετέχει στην επιτροπή διεξαγωγής της κληρώσεως. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρις εκφωνήσεως και του τελευταίου περιπτέρου.

(9). Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι καταθέσουν αίτηση μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.

(10). Όσα περίπτερα μείνουν αδιάθετα την ημέρα της κληρώσεως θα μπορούν να διατίθενται από την επιτροπή  άνευ κληρώσεως και σύμφωνα με τη σειρά προσέλευσης των ενδιαφερομένων οι οποίοι θα υποχρεούνται να καταθέσουν ίδια αίτηση και με τα αυτά δικαιολογητικά και θα καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο. Οι τιμές θα είναι οι ίδιες για τα περίπτερα με αυτές που καθορίζονται στο άρθρο (5). Για όσα περίπτερα μείνουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν τίμημα ανάλογα με τις ημέρες χρήσης του χώρου και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία σχετικά με την Αίτηση, τα δικαιολογητικά και με τη σειρά προσέλευσης.

(11). Όσοι αποκτούν δικαίωμα χρήσης χώρου περιπτέρου ενός ή περισσοτέρων, υποχρεούνται να καταβάλλουν αμέσως στην ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α. τα δικαιώματα χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου και θα λαμβάνουν σχετικό έγγραφο (απόδειξη) που θα αποτελεί και το αποδεικτικό στοιχείο της χρήσεως του συγκεκριμένου χώρου. Διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ  2ον

Όλοι οι χώροι που θα διατεθούν θα είναι  ηλεκτροδοτημένοι.

ΑΡΘΡΟ  3ον

Η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ δύναται κατόπιν γραπτής αιτήσεως και σύμφωνης γνώμης των ενδιαφερομένων μερών χρήσεως περιπτέρων να εγκρίνει την αλλαγή των περιπτέρων.

ΑΡΘΡΟ  4ον

Δια θέματα αισθητικής, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης  η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ  έχει καθορίσει χώρους συγκεκριμένους, όπου θα προορίζονται δια πώληση ομοειδών προϊόντων

ΑΡΘΡΟ 5ον

Η τιμή κάθε κατηγορίας περιπτέρων ορίζεται ως κατωτέρω :

1) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  Α΄ Κατηγορίας 900€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α.24%
2) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  B΄ Κατηγορίας 700€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
3) Για τα περίπτερα διαστάσεων 3Χ3  Α΄ Κατηγορίας 600€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
4) Για τα περίπτερα διαστάσεων  4Χ4 Β΄ Κατηγορίας 450€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
5) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  (ΧΑΛΒΑΔΕΣ) 1700€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
6) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ6  (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ κλπ) 800€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%
7) Για τα περίπτερα διαστάσεων 4Χ4  Γ΄ Κατηγορίας     600€  έκαστο πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα περίπτερα υγειονομικού ενδιαφέροντος 4Χ8 (ΚΑΦΕΝΕΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ) θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία με τιμή εκκίνησης έκαστο 1400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Η δημοπρασία θα γίνει ανά δύο περίπτερα μαζί και δεν υπάρχει έκπτωση για τους Αρτινούς επαγγελματίες 30%.

Επίσης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία για τα ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην ΑΔΑΕ  ΟΤΑ εγγυητική αξίας 1.000,00 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τυχόν προσθήκες στεγάσεως ή τροποποιήσεις (πέραν των ενοικιαζομένων χώρων που έχει υποχρέωση στέγασης η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ) οι ενοικιαστές θα βαρύνονται με τα έξοδα της επί πλέον στέγασης, τα οποία και θα αποδίδουν κατευθείαν στους κατασκευαστές.

ΑΡΘΡΟ 6ον

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται από τους εκθέτες – εμπόρους της εμποροπανήγυρης είναι ενδεικτικά τα εξής: Είδη προικός, υπόδησης, ένδυσης, δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ) , είδη οικιακής χρήσης, χαλβάς, ζαχαρώδη, λουκουμάδες, αναψυκτικά, ξηροί καρποί, είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, πόστερς κλπ, ψιλικά, είδη δώρων , μπιζού κλπ, βιβλία, είδη υγιεινής, είδη λαϊκής τέχνης, εργαλεία διάφορα, ηλεκτρονικές μικροσυσκευές, εκκλησιαστικά είδη, είδη καφενείου (καφέδες, αναψυκτικά κλπ), είδη ψητοπωλείου )σουβλάκι, λουκάνικο κλπ), είδη ψυχαγωγίας (Λούνα Πάρκ), εξαιρουμένων τυχερών παιγνιδίων.

ΑΡΘΡΟ 7ον

Η είσπραξη του δικαιώματος χρήσεως των χώρων της Εμποροπανήγυρης θα γίνεται απ’ ευθείας από την Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ η δε διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα από 27/9/17 έως 3/10/17 (Διάταξη άρθρου 2 παρ. 1. του Ν. 3377/2005 ΦΕΚ 202/Α’). Απαγορεύεται αυστηρά η διαφορετική χρήση των χώρων από την καθορισμένη, σε περίπτωση δε παράβασης αυτού θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 3 παρ.15 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και η Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης αποβολής του παραβάτη από το χώρο.

ΑΡΘΡΟ  8ον

Το τέλος χρήσεως του χώρου θα καταβάλλεται αμέσως μετά την διαδικασία της παραχώρησης. Η μη άμεση καταβολή συνεπάγεται την ακύρωση του αποτελέσματος και την επανάληψη της διαδικασίας για τον συγκεκριμένο χώρο την ίδια στιγμή.

 

ΑΡΘΡΟ  9ον

Κάθε ένας που έλαβε και έκανε χρήση χώρου περιπτέρου υποχρεούται να παραδίδει το χώρο μετά το τέλος της Εμποροπανήγυρης χωρίς καμία ειδοποίηση της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ. Επισημαίνεται ρητώς ότι η  ΑΔΑΕ Ο.Τ.Α.  δεν ευθύνεται για την φύλαξη εμπορευμάτων και προϊόντων που εκτίθενται πριν, κατά και μετά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.

ΑΡΘΡΟ  10ον

Όποιος καταλάβει χώρο της Εμποροπανήγυρης αυθαίρετα θα καταλογίζεται σε βάρος του, με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ το  τέλος που επιτεύχθηκε κατά την διαδικασία διάθεση για το διπλανό χώρο και ισόποσο χρηματικό πρόστιμο ως πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ  11ον

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση ή υπενοικίαση ή εκμετάλλευση των περιπτέρων από έτερον πλην του μισθωτή ατόμου.

ΑΡΘΡΟ  12ον

Στην τιμή ενοικιάσεως του περιπτέρου περιλαμβάνεται και η ηλεκτροδότηση με δύο φωτιστικές παροχές ανά περίπτερο. Για εγκατάσταση-τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών σωμάτων ή πρίζας θα επιβαρύνεται ο ενοικιαστής με 30 € πλέον Φ.Π.Α. για κάθε πρόσθετη παροχή. Επίσης, δια απευθείας παροχής σύνδεσης ηλεκτροδότησης η επιβάρυνση θα είναι 250 € πλέον Φ.Π.Α.

Απαγορεύεται η χρήση μικροφώνου – μεγαφωνικών συσκευών από εκμεταλλευτές περιπτέρων πλην της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ  13ον

Στους επαγγελματίες που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον Καλλικράτειο Δήμο Αρταίων, θα γίνεται έκπτωση 30% εκτός από τα ΚΑΦΕΝΕΙΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ον

Η παρούσα απόφαση – Διακήρυξη, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, της Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ, στον χώρο της Εμποροπανήγυρης,  και περιληπτικό Δελτίο  να σταλεί για δημοσίευση σε  Μ.Μ.Ε. του Νομού.

 

Πληροφορίες θα δίδονται από τα Γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ καθημερινώς και ώρες λειτουργίας αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο τηλέφωνο 26810 78840 και στο φαξ 26810 75425

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Συνεδρίαση οικονομικής Επιτροπής

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 31/ 08 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 32805
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου
Τηλ.: 2681362263
Πληροφορίες: Γ. Ντεκουμές
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 4-09-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση έφεσης κατά της αρ. 139/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας επί της Αγωγής της Α.Ε. με την Επωνυμία ‘’ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.’’
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 20-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά την συζήτηση αίτησης αναγνώρισης ως δικαιούχου του αποζημίωσης του κ. Κώστα Κων/νου
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας στις 14-09-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο προκειμένου να παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Αρταίων κ. Χρήστου Τσιρογιάννη
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στις 25-10-2017 και σε κάθε μετά από αναβολή δικάσιμο κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Ε. με την επωνυμία ‘’ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ’’ κατά του Δήμου Αρταίων.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Άρτας σε ημερομηνία που θα ορισθεί επί αγωγής χας Σταμ. Μπαζιούλα προκειμένου να αναγνωριστεί κυρία ακινήτου που βρίσκεται στο Γλυκόριζο Άρτας.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για κατάθεση αίτησης προσωρινής τιμής μονάδος για την διάνοιξη της οδού Γ. Μπακόλα σε εφαρμογή της Π6/06 πράξης αναλογισμού- αποζημίωσης.
7. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων
8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπών Υλικών Γραφείου.
9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: Οδοποιία νέου Οικισμού Κορωνησίας
10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: Εξωραϊσμός πλατείας Καραϊσκάκη
11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι της Τ.Κ. Αμμοτόπου
12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση ‘’Μακρόνησος’’ της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα
13. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατείας Βλαχέρνας.
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια: Προμήθεια έτοιμοι σκυροδέματος Δ.Ε. Αρταίων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 31- 08- 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 32713
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Ορισμός υπολόγων υπαλλήλων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Γ΄ διμήνου 2017
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Καθαρισμός ακτών Κορωνησίας και επιλογή τρόπου εκτέλεσης
3. ‘Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την εργασία: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Αρταίων
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
5. Διευκρινήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων
6. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Χαρακλιάς Κων-νος
4. Λιλής Γεώργιος
5. Βλάχος Μιχαήλ
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Βασιλάκη –Μητρογιώργου Βικτωρία
8. Παπαϊωάνου Κων-νος