Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου«Ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντροστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων».
2.Έγκριση παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
3.Έγκριση παράτασης του έργου«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΒΑΛΑΩΡΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΡΤΑΣ
4.Έγκριση πρακτικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων»
5.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά μετακινήσεις υπαλλήλου , αιρετών και μέλους επιτροπής τουριστικής προβολής Δήμου στην έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο
6.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Τσιατσούλη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
7.Έγκριση της με αρ. κατάθεσης 22/1.7.2020 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αρταίων ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 94/2020 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.»
8.Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού στον υπόλογο υπάλληλο Αθανάσιο Τσιατσούλη.
9.Έγκριση για απευθείας αναθέσεις από την αρμόδια Επιτροπή για την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων ανά περίπτωση και είδος βλάβης σε αντίστοιχα συνεργεία.
10. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:«Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)», προϋπολογισμού 211.290,32€ (χωρίς ΦΠΑ).
11. Σύναψη νέας σύμβασης με την εταιρεία Vodafone.
12. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΜΕΓΑ Α.Ε
13. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 6 Ιουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άμεση λειτουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου στην Άρτα
2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου με τον Δήμο Αρταίων
3. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Δήμου Αρταίων Α’ Φάση» στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με το Δίκτυο ύδρευσης»
5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων και ΕΑΓΜΕ για την εκπόνηση «Τεχνικογεωλογικής έρευνας καταπτώσεων βράχων στην Τ.Κ. Γλυκορίζου του Δήμου Αρταίων
6. Παραχώρηση κατά χρήση οδού στο Χανόπουλο Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση του υποέργου «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανοπούλου» στα πλαίσια του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα – Ιταλία έργου «The Rout_Net – Thematic Routes and Networks»
7. Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α. Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο “S.D.G.17 Greece”»
8. Μερική τροποποίηση της αριθμ. 81/2020 προηγούμενης ΑΔΣ, απολογισμός κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID 19, απόδοση χρηματικού ποσού 40.000,00€ για τη στήριξη του Νοσοκομείου Άρτας και κλείσιμο του λογαριασμού.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 218/2020 Α.Ο.Ε.)
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 246/2020 Α.Ο.Ε.)
11. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου χρήσης αιγιαλού σε καντίνες
12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
13. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
14. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
15. Απομάκρυνση ή μη κλειστού περιπτέρου στην Κοινότητα Γραμμενίτσας (σχετ. αριθμ. 10/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής του φυσικού εδάφους Δημοτικών έργων
17. Περιοδική πεζοδρόμηση Δημοτικής οδού Πεύκης (σχετ. αριθμ. 11/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
18. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ειδικού οχήματος μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ (σχετ. αριθμ. 11/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
19. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Καραμιχάλη Παναγιώτη
20. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της Καρακώστα Γεωργίας
21. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου κτηνοτροφικής μονάδας του Τζούκα Κων/νου
22. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου για την ανέγερση κλειστού χώρου στάθμευσης μηχανημάτων έργου του Σιαμέτη Δημητρίου
23. 4η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020 (σχετ. η αριθμ. 6/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
24. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο κατά το σχολικό έτος 2020-21

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού .
2.Έγκριση της μελέτης «Σύνδεση του Πράσινου Σημείου με το Δίκτυο Ύδρευσης ».
3.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 193/2020 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
4.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)» με Συστημικό αριθμό “90273”στο ΕΣΗΔΗΣ
5.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορων διακήρυξης για «Προμήθεια αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δήμου Αρταίων, ΔΕ Βλαχερνών, ΔΕ Ξηροβουνίου, ΔΕ Φιλοθέης, ΔΕ Αμβρακικού»
6.Εγκριση πρακτικού για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας κάδων απορριμμάτων 2020
7.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 231/2020 απόφασης «Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 21.309,38 €»»
8.Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 229/2020 απόφασης « Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι δικηγόροι που  είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (από 15 Ιουλίου 2020 έως και τις 14 Ιανουαρίου 2021), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Υποβολή αιτήσεων από 27-06-2020 ως και 06-07-2020.

13807 – ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ_protocol-2020-13807 – 6ΚΛΜΩΨΑ-ΘΡΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για «Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό » .
2.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
3.Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκαταστάσεις φωτισμού στο Δήμο Αρταίων»
4.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για οριστική και προσωρινή παραλαβή έργων.
5.Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απολύμανσης σε οικισμούς Ρομά για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
6.Έγκριση ορισμού της εταιρείας με την επωνυμία “Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία”
7.Έγκριση περί κατάθεσης αίτησης για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής και εξωστρέφειας (μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των κοινωνικών δικτύων) του έργου και των παρεμβάσεων, των δράσεων και των εκδηλώσεων του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Οι υποψήφιοι για την θέση αυτή θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης και να είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Για αυτό το λόγο καλεί όσους/ες έχουν τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων να καταθέσουν σχετική αίτηση με συνημμένο βιογραφικό μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020 στο γραφείο Δημάρχου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος) ή στο e-mail dimos@arta.gr.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Έγκριση εκ νέου του σχεδίου διακήρυξης για το έργου:«Ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων.»
3.Έγκριση όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προσχεδίων για «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»
4.Έγκριση για μερική τροποποίηση – διόρθωση της αριθ. 191/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (διαπραγμάτευση για προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας θαλάσσιων προορισμών ομάδες Β’ και Δ΄)
5.Έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021(ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ) – ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 82036
6.Έγκριση σύναψης σύμβασης εργασιών αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών ηλεκτροφωτισμού σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας».
7.Έγκριση μελέτης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ Άρτας
8.Έγκριση σύναψης σύμβασης των εργασιών καθαρισμού τουαλετών Δημοτικής Αγοράς
9.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»
10.Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής«Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών ) διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΑΡΘΡΟ 221 Ν. 4412/2016 )»
11.Έγκριση παράτασης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)» με Συστημικό αριθμό “90273”στο ΕΣΗΔΗΣ
12.Ορισμός υπαλλήλου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
13.‘Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Αρταίων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
14.Έγκριση εξειδίκευσης του Κ.Α. 20-7325.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» συνολικού ποσού 21.309,38 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ετήσια επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ : « Ετήσια επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων»

 

Ο Δήμος Αρταίων καλεί τους Αθλητικούς  Συλλόγους που έχουν την έδρα τους  εντός του Δήμου, να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2020, μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020.
Για την ετήσια εφάπαξ επιχορήγηση των Αθλητικών  Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του Συλλόγου προς το Δήμο Αρταίων. Με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 2. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.  (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959,άρθρο 41 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 3. Απολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου του προηγούμενου έτους. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι.
 4. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε το 2019 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013). Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
 5. Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν  υποβληθεί και παραληφθεί  από  την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και την  Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Περιφ. Οδό & Δημητρίου), φορείς από τους οποίους εποπτεύονται οι Σύλλογοι και τα Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’):
 • Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος
 • Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.)
 • Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
 1. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου έτους 2020 ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
 2. Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2019 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν ετήσιο ποσό συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.
 3. Βεβαίωση οικείας Ομοσπονδίας από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του σωματείου σε ενεργά πρωταθλήματα ή αγώνες και σε ποια κατηγορία

 

Μετά τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Δήμου Αρταίων σχετικά με την επιχορήγηση των αθλητικών Σωματείων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η απόφαση Δ.Σ. με την οποία επιχορηγείται το Σωματείο και θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου και στο οποίο να φαίνονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το σύλλογο.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης,
 • Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
 • Γραμμάτιο είσπραξης για το ποσό της επιχορήγησης
 • ΑΦΜ του Συλλόγου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η 24 Ιουνίου 2020 είναι καταλυτική ημερομηνία για όλους τους συλλόγους να υποβληθεί η αίτηση τους  έγκαιρα προκειμένου να εγκριθεί.

Επιπλέον, όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή και υπογεγραμμένα όπου αυτό χρειάζεται, από το αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο Όργανο του Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αιτήσεις οι οποίες δε θα έχουν συνημμένο ένα ή περισσότερα από τα αιτούμενα δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές.

Στην αίτηση είναι απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail).

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών δημοτικών οδών».
2. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Ιερού Ναού στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο Άρτας (Α’ φάση – φέρων οργανισμός)»
3. Eπιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Αρταίων για το έτος 2020
4.Έγκριση παράτασης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2017»
5. Εγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος»
6.Έγκριση υποβολής πρότασης για «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων » στα πλαίσια της με α/α ΟΠΣ 3388/2020 πρόσκλησης του Ε.Π ΄Ηπειρος.
7. Έγκριση για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 242/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων»
8. Έγκριση για άσκηση ή μη ένδικων μέσων – βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 67/2019 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας (δικάζοντος ως εφετείου)»
9.Έγκριση πρακτικού 2Β -Ανοιγμα Οικονομικών Προσφορών (ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
10.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου ακινήτου 34,68 τ.μ στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.
11. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου καταστήματος Νο3 συνολικού εμβαδού 13,92 τ.μ εντός του χώρου της Δημοτικής (Λαϊκής) Αγοράς του Δήμου Αρταίων για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος(ιχθυοπωλείο)
12.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής (Δασικής) έκτασης στη θέση «ΧΕΙΜΑΔΙΑ» Της Τ.Κ. Λιμίνης της ΔΕ Άρτας του Δήμου Αρταίων για λειτουργεία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων
13.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την έκμίσθωση αγροτικών (σχολικών-Δημοτικών)εκτάσεων της ΔΕ Αμβρακικού,Ξηροβουνίου και Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 2 Ιουνίου και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 ώρα 09:00 π.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων
3. Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων ( Β΄ φάση) »
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
5. Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις,τσιμεντοστρώσεις)& τεχνικών έργων( αυλάκια,τοιχεία κ.α)
6. Έγκριση 2ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 187.Έγκριση παράτασης του έργου του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 01-03/12/2017»
7. Έγκριση 1ος Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων»
8.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για το έργο : ‘‘Συντήρηση- Υποστήριξη- Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού».
9.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων προμηθειών του Δήμου (πλην Τεχνικής Υπηρεσίας) για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

2η Τροποποίηση υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ: ΩΚΛ5ΩΨΑ-ΦΑ2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                Άρτα  29/05/2020
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Αρ. Πρωτ. 10281
Πληροφορίες: Σ. Τόλη
Τηλέφωνο: 26813-62282
e – mai l : stoli@arta.gr                              

                                                                  

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28-6-2007 τ.Α΄), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτ//κών & Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009 και ισχύει σήμερα.
 3. Το άρθρο 3 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων ((ΦΕΚ 3464 /τ. Β΄/04-10-2017) «Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα», όπου αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του.
 4. Την με αρ.πρωτ. 19030/04-09-2019 Απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, με την οποία προσλήφθηκε ο Ζέρβας Κωνσταντίνος του Δημητρίου σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αρταίων.
 5. Την με αρ. πρωτ.. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δήμου Αρταίων
 6. Την με αρ. πρωτ. 3880/24-02-2020 περί τροποποίησης της αρ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου
 7. Την με αρ. πρωτ. 8892/12-05-2020 περί συμπλήρωσης της αρ. 19196/05-09-2019 απόφασης Δημάρχου
 8. Την ανάγκη συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου Αρταίων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Τροποποιεί την αρ. 23 ανατεθειμένη στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου αρμοδιότητα, με την υπ’ αρ. 19196/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου, ως κατωτέρω:

«23. Να επικουρεί το έργο του Δημάρχου κατόπιν εντολών του, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (άρθρο 10 περ.Α και Β), του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου (άρθρο 4), του Γραφείου Επικοινωνίας- Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας (άρθρο 5), της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρο 6), του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (άρθρο 7) και του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας (άρθρο 8) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου».

Β. Ανακαλεί την αρ. 25 ανατεθειμένη αρμοδιότητα με την υπ’ αρ. 19196/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου

Κατά τα άλλα ισχύουν οι υπ’ αρίθμ. 19196/05-09-2019, 3880/24-02-2020 και  8892/12-05-2020 αποφάσεις Δημάρχου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) του Δήμου Αρταίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ