ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) , σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 23η Μαίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 23-5-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11471/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
1. Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
2. Καταρχήν παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΤΥΔ) για ΑΜΕΑ
3. Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 218/2022 απόφαση ΟΕ)
5. Παραχώρηση χρήσης χώρου αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Νικήτας»
6. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ρόκκα στην Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ)

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων – Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων κατά την περίοδο 2022-2023
8. Συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των Ελευθερίων και του Πολιτιστικού Καλοκαιριού με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
9. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Β’ Κατανομή 2022 σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων
10. Έγκριση πραγματοποίησης δράσης για την προώθηση, προβολή και ενημέρωση για τον εθελοντισμό του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
11. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»
12. Έγκριση πραγματοποίησης ενεργειών δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων»
13. Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας απόρου
14. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
15. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κωλέτσος Παντελής
Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Πολιτικής Προστασίας

16. Συνδρομή οχήματος του Δήμου Αρταίων κατά την Αντιπυρική περίοδο.

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

17. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Γεννηματά 78 αριθμ.11/2022 απόφαση ΕΠΖ
18. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Αράχθου 85 αριθμ.12/2022 απόφαση ΕΠΖ
19. Ίδρυση προσωπικής στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μελισσουργών 48 αριθμ.13/2022 απόφαση ΕΠΖ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Ο Δήμαρχος Αρταίων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού ΣυνεργάτηΔΕ Δημοσιογράφου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Αρταίων με την κάλυψη και ανάδειξη των πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, του έργου, των ανακοινώσεων, των δημοσίων σχέσεων και της εν γένει λειτουργίας του Δήμου Αρταίων και της δημοτικής αρχής μέσω τοπικής ραδιοφωνίας, τοπικών τηλεοπτικών σταθμών, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επίσημης ιστοσελίδας του δήμου, σύνταξης δελτίων τύπου και μέσω της αποδελτίωσης σχετικών δημοσιευμάτων.

Ακολουθούν συνημμένα:

1. Η αρ. πρωτ. 11304/18.05.2022 Γνωστοποίηση

11304 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – 9Ο06ΩΨΑ-Δ69

2. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφίου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τα γενικά προσόντα διορισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

4. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για την προϋπηρεσία – εμπειρία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 19-5-2022 έως την 25-5-2022, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχιακού Καταστήματος επί των οδών Περ. Οδός & Αυξεντίου, τις ώρες 09:00 – 13:00.

Αριθμός θέσεων

 Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα. Κάθε θέση προορίζεται για κάθε τομέα ως κάτωθι:

 • Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα – Παγοποιείο – αριστερό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας – Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Γραμμενίτσα – Αμπέλια – Βάλτος Ταφίκη – Λυγαριά Γραμμενίτσας, ένας (1) Υδρονομέας.
 • Δεξιό τμήμα επαρχιακής οδού Άρτας-Γραμμενίτσας – Βάλτος Πασσιά και περιοχή Ρόκκα, ένας (1) Υδρονομέας .
 • Παντάνασσα – Καμπή – Αμμότοπος, ένας (1) Υδρονομέας.

Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 69/2022 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1-6-2022 έως την 31-8-2022. Η αρδευτική περίοδος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 17/05/2022)

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882) ΚΥΑ (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω φυσικής παρουσίας όσων συμμετεχόντων είναι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 17η Μαΐου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 17-5-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8597/13-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Υποβολή πρότασης «Αξιοποίηση του κτηρίου Ξενία στο Κάστρο της Άρτας» στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981
3. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αρταίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
4. Παράταση της σύμβασης προμήθειας παροχής υπηρεσιών με θέμα : «Προμήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στα πλαίσια ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο Αρταίων».
5. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
6. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση σχετικά με την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία REDECON A.E.
7. α) Συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Arta 3rd Scale Model Show» με τη Λέσχη Μοντελιστών Άρτας. β) Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών». γ)έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης.
8. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ για δύο (2) έτη και προαίρεση για το Δήμο Αρταίων
9. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Σίτιση επανενταγμένων ζώων συντροφιάς προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων»
10. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών σε συνεργαζόμενο ΚΔΑΥ του συστήματος ΕΕΑΑ»
11. Επί αιτήσεως της εταιρείας ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για παράταση προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγ. Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδαυγής του Δήμου Αρταίων»
12. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε. – ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής μόνιμου στεγασμένου Εκθεσιακού κέντρου»
13. Επί αιτήσεως της ένωσης «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – Δ.Τ.: “ΑΔΚ Α.Ε.”» -«Ι.ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ-Π.ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ.Τ. “ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ”» για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση το παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας»
14. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στο Δήμο Αρταίων»
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (αριθμ. 16/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)
16. Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου
17. Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία « ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Aποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού

Αναρτήθηκαν σήμερα 3  Μαΐου 2022 τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2021.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 100 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 100 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 100 – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Μ.Ε ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης του Οικονομικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Άρτας

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Αρταίων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Οικονομικού Διευθυντή (ΠΕ) Οικονομολόγων με τα παρακάτω προσόντα θέσης.

Προσόντα θέσης:

 • Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος Α’ Τάξης
 • Εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας (5 έτη τουλάχιστον)
 • Επικουρικές γνώσεις Δημόσιου Λογιστικού
 • Γνώσεις:
  Εργατικού Δικαίου
  Αστικού Δικαίου
  Ασφαλιστικού Δικαίου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό και αίτηση ενδιαφέροντος στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, Βασ. Πύρρου 17 Άρτα και ηλεκτρονικά στο mail: deyaa2@otenet.gr, υπ’ όψιν του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Άρτας Κου. Κρανιώτη, τηλ.: 26810 70140, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα, 15 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΣ:
ΤMΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ.: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ.: 2681362210
Email: zioga@arta.gr
  Δημότες  Δήμου Αρταίων

ΘΕΜΑΔιαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΩΨΑ-Β94) με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ) του Δήμου Αρταίων

Στα πλαίσια  της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων και σε εφαρμογή του γενικότερου νομικού πλαισίου που διέπει και καθορίζει τους κανόνες για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ειδικότερα τις διατάξεις του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α) και του Β.Δ/τος του 58 (ΦΕΚ 171/Α), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων εισηγήθηκε και συνέταξε τις παρούσες Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις του ισχύοντα Κανονισμού, οι οποίες εγκρίνονται από το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των  συγκεκριμένων τροποποιήσεων-συμπληρώσεων του αρχικού κανονισμού λειτουργίας & διαχείρισης των δημοτικών Κοιμητηρίων στo κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): zioga@arta.gr, μέχρι τις 18-4-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ 10-2022 Απόφαση ΕΠΖ

Αρ 626-2017 ΑΔΣ – Κανονισμός Κοιμητηρίων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 18/04/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το ν. 4830/2021 τις διατάξεις της παρ. 3δ και 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 3022/11-2-2022 αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής ePresence.gov.gr, (σχετικό link και οδηγίες θα σας αποσταλούν με νέο mail) την 18η Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 18-4-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8869/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής: Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης
 Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα
1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (κατηγορίας Α2, Ομάδα 10η & 11η): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 52 MW στην περιοχή Αμμοτόπου και Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, Π.Ε.Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» που θα χωροθετηθεί εντός Δημοτικής έκτασης
2. Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Μελέτης Αξιολόγησης Περιοχών για το Επιχειρηματικό Πάρκο
3. Απευθείας εξαγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας Λεωνίδα Παπαγιάννη, στο παραλίμνιο Πάρκο
4. Αποδοχή ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων, που βρίσκονται εντός της πόλεως της Άρτας και τέθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις

Εισηγητής κ. Σιαφάκας Χριστόφορος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

5. Άνοιγμα νέου καταθετικού τραπεζικού λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και ορισμός προσώπων που θα τον κινούν με τις υπογραφές τους
6. Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος

Εισηγητής κ. Λιόντος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς και Διοικητικών Υπηρεσιών

7. Εισήγηση επί του θέματος: καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχών Γριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2022.

Εισηγητής κ. Ευαγγέλου Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Εθελοντισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

8. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων
9. Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και Συμπλήρωση της κατάστασης δικαιούχων της Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων

Εισηγητής κ. Κοτσαρίνης Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

10. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022

Εισηγητής κ. Χρηστούλης Σωτήριος
Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας

11. Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Πέτρου Μπίζα στην θέση «ΡΟΓΓΙΑ – ΚΑΙΖΕΣ» ΤΚ Κεραματών Δήμου Αρταίων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 51 και των παρ. 1 και 2, του άρθρου 52, του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/5.11.2021 τεύχος Α’): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων….. και λοιπές διατάξεις», ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες και θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο κατόπιν προκήρυξης, ενώ οι θέσεις παραχωρούνται σε: α) παραγωγούς πωλητές, β) επαγγελματίες πωλητές, ήτοι ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία και γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία 50% τουλάχιστον, από οποιαδήποτε αιτία. Πιο ειδικά και αποκλειστικά για θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, από τον μήνα Μάιο, ως και τον μήνα Σεπτέμβριο, σε : α) ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων, β) σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης.

Με τις αριθμ. 295/2018 και 357/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αποκλειστικά για το ψήσιμο κάστανων και καλαμποκιών ως εξής:

Κοινότητα Άρτας
Πλατεία Κρυστάλλη (1 θέση)
Πλατεία Ζέρβα (περίπτερο) (1 θέση)
Εκκλησάκι Αγίου Μάρκου (1 θέση)
Πλατεία Μονοπωλίου (έξω από το μεσαίο περίπτερο) (1 θέση)
Σκουφά και Μάνθα (Άγ. Δημήτριος) (1 θέση)
Σκουφά και Γριμπόβου (1 θέση)
Κεντρική πλ. Αγ. Αναργύρων (Άγ. Θεράποντας) (1 θέση)
Κεντρική πλ. Εργατικών Κατοικιών (1 θέση)
Πλατεία Γλυκορίζου (1 θέση)

Κοινότητα Κεραματών
Έξω από το Δημοτικό Σχολείο (1 θέση)
Έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ.Τριάδας (1 θέση)
Δίπλα από το αντλιοστάσιο θέση Μαρέτη (1 θέση)

Κοινότητα Λιμίνης
Πλατεία Λιμίνης (3 θέσεις)
Πίσω από το κοινοτικό γραφείο (3 θέσεις)
Στη βρύση δίπλα στην παιδική χαρά (2 θέσεις)

Κοινότητα Ροδαυγής
Κακολάγκαδο στην πέτρινη βρύση (3 θέσεις)
Πλατεία Ροδαυγής (1 θέση)

Κοινότητα Καμπής
Κεντρική πλατεία (1 θέση)
Κόμβος Φιλιππιάδας – Καμπής (1 θέση)
Γήπεδο Καμπής (1 θέση)

Κοινότητα Κορωνησίας
Κεντρική πλατεία προς το λιμάνι (1 θέση)

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών που επιθυμούν την χορήγηση της σχετικής άδειας και της θέσης στάσιμου εμπορίου για το ψήσιμο καστάνων και καλαμποκιών, για
τις παραπάνω θέσεις, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους ως την Τρίτη 26 Απριλίου 2022, στο γραφείο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ως εξής:

Α. Οι παραγωγοί πωλητές, αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης και αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ
Β. Οι επαγγελματίες πωλητές,
i. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους, σε ισχύ και κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, αντίγραφο της άδειάς τους σε ισχύ και οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει το ατομικό ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία ή του ανήλικου τέκνου τους σε ποσοστό επίσης 50% τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία.

Ειδικότερα, για τους μήνες Μάιο-Σεπτέμβριο (ψήσιμο καλαμποκιών):
i. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η επιθυμητή θέση δραστηριοποίησης, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή
ii. Αντίγραφο άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, από τον Δήμο Αρταίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία φορητής εγκατάστασης έψησης.

Διευκρινίζεται ότι κάθε θέση μπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήματα του έτους ή για διαφορετικές ημέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν
επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.

Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο μπορεί να παραχωρηθεί κατά μέγιστο μία (1) από τις παραπάνω θέσεις. Αν στον κάτοχο άδειας έχουν παραχωρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε θα πρέπει με δήλωσή του προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας να επιλέξει ποια θα διατηρήσει παραιτούμενος από τις λοιπές σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πληροφορίες παρέχονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι Ανδρέου Μαρία, Λιάγκα Αγγελική, στα τηλέφωνα 26813 62289 και 26813 62244.

anakoinosi dimosia prosklisi gia stasimo emborio 2022

Διαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 8/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα,  30/3/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: 1)      Δημότες Δήμου Αρταίων
Δ/νση : Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου   2)      Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας
Τηλ. : 2681362289, 2681362136    
Πληρ. : Μαρία Ανδρέου, Ιωάννης Πάνου    
e-mail : maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr    
     
     
     

ΘΕΜΑ : «Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 8/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9ΛΔΔΩΨΑ-ΒΤΠ) με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων»

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-2021, τ. Α΄), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συνέταξε το παρόν κανονισμό τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί συγκεκριμένων άρθρων του κανονισμού στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (e-mails): maria@arta.gr, panou_ioannis@arta.gr, μέχρι τις 8-4-2022.

 

 

Η Προϊστάμενη της

Δ/νσης Ανάπτυξης

 

 
 

Μαρία Ανδρέου

8/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21, τις υπ αριθ. εγκυκλίους ( ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14.01.2022 (ΦΕΚ 67/14.01.2022 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση, με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων και για τους λοιπούς δια περιφοράς, την 29η Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 29-3-2022
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6460/24-3-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

TAKTIKA
1. Παράταση συμβάσεων COVID
2. Έγκριση πρακτικού Νο 2 για την ανάδειξη οικονομικού φορέα για την <>
3. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του έργου “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Αρταίων”
4. Έγκριση πρακτικού Νο 2 που αφορά “Εργασίες υποδομής για την εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε. Αμβρακικού”
5. Επί αιτήσεως του Αναστασίου Τάσιου για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017
6. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οριζόντια σήμανση διαγραμμίσεις διαβάσεις πεζών»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ