Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων με δια περιφοράς συνεδρίαση την 5η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διοργάνωση διαδικτυακών αποκριάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2021 και Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αρταίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ