Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 8η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
-Εγκριση πρακτικών Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο:«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ (OPEN MALL)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ