Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εγκριση πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια υλικού, παροχή μέσων προστασίας εργαζομένων για μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοιού COVID 19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ