«Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας»: Ξεκινά η αποκατάστασή του

Χρήστος Τσιρογιάννης: «Ένα διατηρητέο κτίριο αποδίδεται στην αρτινή κοινωνία».

Ένα ακόμη έργο που είχε οραματιστεί ο Δήμος Αρταίων, μπαίνει σε φάση υλοποίησης μετά από την υπογραφή του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη, παρουσία και του εργολάβου του έργου.

Πρόκειται για την αποκατάσταση του διατηρητέου Ιστορικού Δημαρχείου της πόλης της Άρτας, ένα έργο προϋπολογισμού 2.5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης, αναπαλαίωσης και αξιοποίησης του κτιρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση του Ιστορικού Δημαρχείου, αποτελεί ένα όραμα της Δημοτικής Αρχής που έχει σαν στόχο να παραδοθεί στην κοινωνία ένα διατηρητέο, ιστορικό κτίριο δείγμα πολιτισμού της Άρτας, ενώ θα λειτουργήσει ως πολυχώρος για πολιτιστικές και τουριστικές χρήσεις. Επίσης, βάσει της διαθήκης του ευεργέτη Αλεξάνδρου Ζάρα θα δημιουργηθεί και ένας χώρος ως Γραφείο Δημάρχου. Επιπλέον το ισόγειο και το υπόγειο του κτιρίου που δεν αναφερόταν στην διαθήκη του ευεργέτη,  περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου Αρταίων, το 2015 με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» .

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Δημάρχου Αρταίων, Χρήστου Τσιρογιάννη:

«Η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για το Ιστορικό Δημαρχείο, ένα έργο με ιστορική και συμβολική αξία. Το παλιό μας Δημαρχείο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, έχει συνδεθεί με την ιστορία, τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική της πόλης μας. Στόχος μας, δεν είναι απλά η αποκατάστασή του, αλλά η αξιοποίησή του. Με τον τρόπο αυτό, τα επόμενα χρόνια οι Αρτινοί θα διαθέτουν ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και ένα ακόμη σημείο αναφοράς μέσα στην πόλη».

 

Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρταίων 2020-2023

Ο Δήμος Αρταίων κάνει γνωστό στους δημότες του ότι στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αρταίων www.arta.gr (στην ενότητα Διαβουλεύσεις και σε ειδικό banner)  αναρτήθηκε το πλήρες κείμενο της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αρταίων 2020-2023», που ψηφίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020, από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 246/2020 Απόφαση καθώς και ερωτηματολόγιο για υποβολή προτάσεων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων.

Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και  Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς από 13-11-2020 έως και 27-11-2020. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά  την εκπόνηση του τελικού  κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα, ΤΚ 471 32
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο epix@arta.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 26813 62253

Δημόσια διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αρταίων 2020-2023

Δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο της Α’ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αρταίων 2020-2023» που ψηφίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 246/2020 Απόφαση, καθώς και ερωτηματολόγιο για υποβολή προτάσεων.

Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων.

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς από 13-11-2020 έως και 27-11-2020. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά  την εκπόνηση του τελικού  κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Άρτα, ΤΚ 471 32
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο epix@arta.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 26813 62253

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α’ ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

20-23 ερωτηματολόγιο

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περίληψη αίτησης του άρθρου 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Εκούσια Δικαιοδοσία)

(άρθρο 825 ΚΠολΔ)

 

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ», το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου  Δικαίου με Α.Φ.Μ. 999130600/Δ.Ο.Υ. Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα και εκπροσωπείται νόμιμα κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων την από 15/10/2020 αίτηση με αριθ. κατάθεσης 389/2020 κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 20/01/2021.

Με την ως άνω αίτηση το «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» αιτείται:

-Να βεβαιωθεί ότι η βούληση του δια­θέτη Αλεξίου Αλεξόπουλου, κατά το μέρος, που καταλείπει την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας» προς ανέγερση πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Παλαιό Νοσοκομείο), δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, όπως αναγράφεται στην από αριθ. 23/26-04-1977 Δημόσια διαθήκη του.

-Να βεβαιωθεί ότι ο κοινωφελής σκο­πός της βούλησης του διαθέτη Αλεξίου Αλεξόπουλου δύναται να πραγματοποιηθεί με επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας ή για άλλο κοινωφελή σκοπό, κατά τα οριζόμενα  στα άρθρα 109 του Συντ. και άρθρου 10 του Ν. 4182/2013, ήτοι να διατεθούν τα εν λόγω  περιουσιακά στοιχεία του διαθέτη στο ίδρυμα με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας» (Νέο Νοσοκομείο), που κατά το χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης  υπήρχε ως παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Λόφο Περάνθης, επιχορηγούμενο από το Δημόσιο, στο οποίο αναγέρθηκε πτέρυγα φέρουσα  την επωνυμία βουλήσεως του διαθέτη, ήτοι «Ευστράτιος και υιός Αλέξιος Αλεξόπουλος», με την καταβολή της δαπάνης ανέγερσης της πτέρυγας, από την επιχορήγηση του Δημοσίου,   προκειμένου να ανακαινιστούν οι κτιριακές του εγκατα­στάσεις, να αγοραστεί απαραίτητος σύγχρονος εξοπλισμός και να διευρυνθεί ο κύκλος των τμημάτων θεραπείας του Νοσοκομείου και την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.

-Να επιτραπεί η μεταβολή της εκμετάλλευσης της αφιερωθείσας υπέρ του κοινωφελούς σκοπού περιουσίας του διαθέτη Αλεξίου Αλεξόπουλου με την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεσή της υπέρ του ιδρύματος με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας», και συγκεκριμένα να βεβαιωθεί ότι η θέληση του διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα και επωφελέστερα, εάν τα διατιθέμενα ποσά από την εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του διατεθούν υπέρ του Ιδρύματός με σκοπό να ανακαινιστούν οι κτιριακές του εγκαταστάσεις, να αγοραστεί απαραίτητος σύγ­χρονος εξοπλισμός και να διευρυνθεί ο κύκλος των τμημάτων θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας καθώς και για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.

Ιωάννινα, 03 Νοεμβρίου 2020

 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΥΦΑΝΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651033267,6944961110
Α.Φ.Μ. 15309595/Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
e-mail:alex_yf@hotmail.com

Με υπογραφή Δημάρχου Χρ. Τσιρογιάννη, ξεκινά το έργο εκσυγχρονισμού της λειτουργίας όλων των ιδιόκτητων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Αρταίων

Στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των 9 ιδιόκτητων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών προχώρα  ο Δήμος Αρταίων, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Αρταίων, Χρήστο Τσιρογιάννη, παρουσία και του εργολάβου του έργου.

Η πρόταση  που έχει  υποβληθεί από τον Δήμο προς το Υπουργείο Εσωτερικών  και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», περιλαμβάνει πέντε βρεφονηπιακούς και τέσσερις παιδικούς σταθμούς, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Δήμου στις οποίες λειτουργούν πέντε βρεφονηπιακοί σταθμοί που είναι: Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Α’ Παιδικός Σταθμός Άρτας, Γ’ Παιδικός Σταθμός  Άρτας, Δ’ Παιδικός Σταθμός Άρτας και Παιδικός Σταθμός Καμπής. Οι τέσσερις παιδικοί σταθμοί είναι: Β’ Παιδικός Σταθμός, Παιδικός Σταθμός Αγίων Αναργύρων, Παιδικός Σταθμός Ανέζας και Παιδικός Σταθμός Φιλοθέης.

Στους σταθμούς αυτούς θα αναβαθμιστούν οι κτιριακές υποδομές, προκειμένου να προσαρμοστούν πλήρως στις απαιτήσεις  και στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων, αντικαταστάσεις καλοριφέρ, προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών, προμήθεια εξοπλισμού για την επάνδρωση των χώρων προετοιμασίας και σερβιρίσματος γευμάτων, εξοπλισμός πυροπροστασίας, επίπλωση όπου απαιτείται, αντικατάσταση πορσελάνων και εδικών υγιεινής από φθορές τις τουαλέτες, επιδιορθώσεις στις στέγες, αντικατάσταση –επιδιόρθωση κουφωμάτων κ.α.

«Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος μας θα προχωρήσει στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας όλων των ιδιόκτητων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Οι σχολικές υποδομές είναι προτεραιότητά μας και το αποδεικνύουμε με τις παρεμβάσεις τις οποίες υλοποιούμε συνεχώς σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Το ΚΑΣ του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε την πρόταση της «Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ» του Δήμου Αρταίων

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε την πρόταση  της «Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας» που υπέβαλε ο Δήμος Αρταίων, κατά την χθεσινή σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από πρόσκληση του ΚΑΣ.

Στη συνεδρίαση το ΚΑΣ, για το ενταγμένο σήμερα στο ΕΣΠΑ έργο με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ, ενέκρινε την πρόταση του Δήμου Αρταίων, όπως αυτή είχε προκύψει μετά από την δημόσια διαβούλευση και την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου (16 Ιανουαρίου 2018), μετά την ομόφωνη απόρριψη (με ψήφους 17-0) από το ΚΑΣ της πρώτης πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου (18 Ιανουαρίου 2016) που αφορούσε την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείου.

Με την νέα αυτή απόφαση, το ΚΑΣ του Υπουργείου Πολιτισμού, κλείνει οριστικά το ενδεχόμενο αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείου και το έργο πλέον θα αφορά αποκλειστικά παρεμβάσεις για την πολιτιστική, ψυχαγωγική και αισθητική λειτουργικότητά του με δραστηριότητες που θα απευθύνονται στο σύνολο της αρτινής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει την δημιουργία καφέ – εστιατορίου στο ισόγειο (όπως λειτουργούσε και στο παρελθόν), ώστε να αποτελέσει έναν χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας και των επισκεπτών, καθώς επίσης και Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτικό Ωδείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Με την εξέλιξη αυτή, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, ενός χώρου σύμβολο για όλους τους Αρτινούς.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση του έργου αυτού  εντός του έτους 2023, ώστε πλέον Κάστρο και ΞΕΝΙΑ να είναι ανοιχτό όλο τον χρόνο, για όλους τους Αρτινούς, μετά από τριάντα χρόνια.

Σημειώνεται, πως στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα δοθεί πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση του Σώματος, όπως έχει γίνει συστηματικά μέχρι τώρα.

Παράταση ΚΕΑ και επιδόματος στέγασης για τρεις μήνες

Για τρεις μήνες παρατείνονται τόσο η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) , όσο και του Επιδόματος Στέγασης.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων, ενημερώνει τους δικαιούχους του, ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2021.

Πιο αναλυτικά, αν η αίτηση των δικαιούχων εγκρίθηκε:

Α) Τον μήνα Μάιο του 2020, θα έπρεπε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Νοέμβριο του 2020, αλλά λόγω της παράτασης θα πρέπει να υποβάλλουν την καινούργια αίτηση τον μήνα Φεβρουάριο  του 2021.

Β) Τον μήνα Ιούνιο του 2020, θα έπρεπε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά λόγω της παράτασης θα πρέπει να υποβάλλουν την καινούργια αίτηση τον μήνα Μάρτιο του 2021.

Γ) Τον μήνα Ιούλιο του 2020, θα έπρεπε να υποβάλλουν νέα αίτηση τον Ιανουάριο του 2021, αλλά λόγω της παράτασης θα πρέπει να υποβάλλουν την καινούργια αίτηση τον μήνα Απρίλιο του 2021.

Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

Ομόφωνη στήριξη για αιτήματα υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Άρτας.

Ομόφωνη στήριξη για την εξαγορά του «Αρχοντικού Παπακώστα».

Με τηλεδιάσκεψη, όπως συμβαίνει πανελλαδικά τους τελευταίους μήνες της υγειονομικής κρίσης, συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκαν τακτικά θέματα ημερήσιας διάταξης και 3 έκτακτα.

Και σ’ αυτή την συνεδρίαση υπήρξε ομοφωνία για σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η συμπαράσταση στα αιτήματα των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ Άρτας και η εξαγορά του «Αρχοντικού Παπακώστα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τράμπας, μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Τσιρογιάννη,  ανέγνωσε στο Σώμα υπόμνημα των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Άρτας, που αφορούσε προβλήματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της, λόγω της έλλειψης προσωπικού. Ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους και την πρόθεσή τους να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματα των υπάλληλων της Δ.Ο.Υ Άρτας, σε κάθε αρμόδιο φορέα, προκειμένου να βρεθεί λύση.

Αναφορικά με το «Αρχοντικό Παπακώστα» και την εξαγορά του ακινήτου, το αίτημα έτυχε της καθολικής στήριξης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, στην τοποθέτησή του αναφορικά με το θέμα δήλωσε:

«Σήμερα είναι από τις πολλές φορές, που το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και έχει ομόφωνα υποστηρίξει προτάσεις της Δημοτικής μας Αρχής για το συμφέρον της Άρτας. Η εξαγορά του «Αρχοντικού Παπακώστα» είναι μαχητή, καθώς μπροστά μας έχουμε μια ευκαιρία να το εντάξουμε στο Πράσινο Ταμείο ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό να το αγοράσουμε με Δημοτικούς Πόρους».

Και συνέχισε, τονίζοντας: «Σε κάθε περίπτωση το Αρχοντικό Παπακώστα πρέπει να αξιοποιηθεί δημιουργικά προς όφελος της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι ένα διατηρητέο κτίριο με ιδιαίτερη αξία και σκοπός του Δήμου, είναι η αγορά και αξιοποίησή του κάτι που για εμάς ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση».Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν και άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Από αύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ.

 

 

 

Διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ, και συγκεκριμένα:  ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ζυμαρικά, τοματοπολτό, και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής, όπως σαμπουάν και οδοντόκρεμα, θα πραγματοποιηθεί από αύριο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου  έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, στην κεντρική Λαχαναγορά του Δήμου Αρταίων από τις 08:30 το πρωί, έως και τη 13:00 το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα σχετικά με την ημέρα προσέλευσης, η οποία θα γίνεται με αλφαβητική σειρά για την αποφυγή συγχρωτισμού,  τηρώντας παράλληλα  αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, για την πρόληψη της διασποράς του covid 19. Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει κατά την διάρκεια της διανομής να φορούν προστατευτική μάσκα και να τηρούν αποστάσεις.

Επίσης, ο κάθε δικαιούχος θα παραλαμβάνει την ποσότητα που του αναλογεί επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας και το ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δε δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορεί να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση υπό τις εξής προϋποθέσεις α) η εξουσιοδότηση φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια Αρχή ή β) η εξουσιοδότηση δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής αλλά συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος ωφελούμενου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ  του.

ΠΙΝΑΚΑΣ Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

ΠΙΝΑΚΑΣ Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων κατά την συνεδρίαση της 9-11-2020

1ο Έκτακτο θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.535/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 243 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
2ο Έκτακτο θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.536/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 244 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
3ο Έκτακτο θέμα Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Ανέγερση κτηρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου αρ. απόφασης245 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο Τακτικό θέμα Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων 2020-2023 (αριθμ. 12/2020 ΑΕΕ) αρ. απόφασης 246 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
2ο Τακτικό θέμα Λήψη απόφασης περί εξαγοράς ακινήτου Αρχοντικού Παπακώστα αρ. απόφασης 247 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
3ο Τακτικό θέμα Αποδοχή πίστωσης για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» αρ. απόφασης 248 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
4ο Τακτικό θέμα Πρόθεση απόκτησης του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 040103103006 δίπλα στο Αστυνομικό Μέγαρο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων αρ. απόφασης 249 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
5ο Τακτικό θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.529/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 250 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
6ο Τακτικό θέμα Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2020 (αριθμ. 512/2020 Α.Ο.Ε.) αρ. απόφασης 251 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
7ο Τακτικό θέμα Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2020 (αριθμ. 513/2020 Α.Ο.Ε. αρ. απόφασης 252 Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία
8ο Τακτικό θέμα Τροποποίηση της αριθμ. 142/2020 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα» αρ. απόφασης 253 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
9ο Τακτικό θέμα Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων» αρ. απόφασης254 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
10ο Τακτικό θέμα Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων αρ. απόφασης255 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
11ο Τακτικό θέμα Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρ. απόφασης256 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
12ο Τακτικό θέμα Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης έτους 2021 – 2022 αρ. απόφασης 257 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
13ο Τακτικό θέμα Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2021 – 2022αρ. απόφασης 258 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
14ο Τακτικό θέμα Μετατόπιση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 15/2020 Α.Ε.Π.Ζ.) αρ. απόφασης 259 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
15ο Τακτικό θέμα Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (αριθμ. 16/2020 Α.Ε.Π.Ζ.) αρ. απόφασης 260 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
16ο Τακτικό θέμα Γνωμοδότηση για επικαιροποίηση εισόδου-εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Β. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. που εκμισθώνει ο κ. ΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στην θέση «ΠΛΑΚΕΣ» Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΑΣ – Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ αρ. απόφασης 261 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
17ο Τακτικό θέμα Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Γεώργιου αρ. απόφασης 262 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ
18ο Τακτικό θέμα Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άρτας και ορισμός νέου Προέδρου αρ. απόφασης 263 Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κων/νος Τράμπας