Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 16η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ