Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός τελών 2021 .
2.Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Προμήθεια οχημάτων (επιβατικού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας και οχήματος για τις ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ