Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2020 του Δήμου Αρταίων.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ