Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την 25η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
3.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για επιτροπές Οριστικής παραλαβής έργων.
4.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».
5.Έγκριση διακήρυξης και όρων διακήρυξης για το έργο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ».
6.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Παντοπωλείου.
7.Αποδοχή δωρεών Κοινωνικού Φαρμακείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ