ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 10 & 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθρων αγορών που αφορά η πρόσκληση, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση για 10 και 11 Μαρτίου 2020.

Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα δηλώνονται ακριβώς τα είδη προς διάθεση
 • Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης (σε ισχύ)
 • Πιστοποιητικό υγείας (σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το Taxis
 • Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το Taxis
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Δημοτική ενημερότητα (σε ισχύ)

Κατάθεση αιτήσεων με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω, θα γίνεται έως και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 (απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου). Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πέριξ του Ιερού Ναού της Αγίας Θεοδώρας, έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων 10 (δέκα) θέσεις ανάπτυξης υπαίθριων πάγκων, όπως απεικονίζονται στο κάτωθι διάγραμμα:

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για τη συγκεκριμένη υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι Καψάλη Κλεονίκη και Μολώνη Θεοδώρα στα τηλέφωνα 26813 62244 και 26813 62144 αντίστοιχα.

 

 

 

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε το Δημοτικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Τράμπα, πριν κηρύξει την έναρξη του Συμβουλίου, να  εύχεται στον Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε, την στήριξη των ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», να παραμείνει το Υποθηκοφυλακείο ως έχει, στη Φιλιππιάδα και να μην υπαχθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Πρέβεζας, διότι το Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας εξυπηρετεί πολλά χωριά αλλά και πολλούς δημότες της περιοχής μας. Στην περίπτωση όμως που τελικά δεν καταστεί δυνατή η διατήρηση του Υποθηκοφυλακείου Φιλλιπιάδας, τότε αυτό να υπαχθεί εξολοκλήρου στο ιδρυθέν υποκατάστημα κτηματολογίου Άρτας.

Την στήριξή στον θεσμό των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας:

 • Μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ στους Δήμους με σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους.
 • Μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό με αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους.

Τέλος, συγκροτήθηκε και  η Δημοτική Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του  Δήμου Αρταίων.

Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου η διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους του Επισιτιστικού Προγράμματος (ΤΕΒΑ)

Διανομή τροφίμων (νωπού κοτόπουλου και τυρί φέτα) για τους ωφελούμενους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αρταίων την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου από τις  8:30 το πρωί έως στις 13:00 το μεσημέρι.

Η διανομή των τροφίμων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρταίων.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος, θα παραλάβουν τα τρόφιμα με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ τους.

Κλειστή η παιδική χαρά στην οδό Ανδρομάχου και Δωδώνης λόγω εργασιών

Γίνεται γνωστό προς του δημότες της Άρτας ότι η παιδική χαρά στην οδό Ανδρομάχου και Δωδώνης, από σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και για ένα μήνα θα είναι κλειστή, λόγω εργασιών που θα εκτελέσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με σκοπό την αναβάθμιση και την ασφαλή λειτουργία της.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Αποκατάσταση δημοτικής οδού εντός του οικισμού Ροδαυγής»
2.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων»
3.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την περίοδο των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρα.
4.Έγκριση Πρακτικού για το συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων,χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακινήτων Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 22.200,00 €
5.Έγκριση Πρακτικού για την εργασία «Τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων ετους 2020.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Για πρώτη φορά ο Δήμος Αρταίων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ

Ο Δήμος Αρταίων, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προβολής του τουριστικού του προϊόντος, συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΙΜΤΜ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2020.

Το Δήμο Αρταίων εκπροσώπησαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικής Προβολής, Αρκουμάνης Θανάσης, καθώς και ο δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής Τουριστικής προβολής του Δήμου Αρταίων, Βαδιβούλης Θεοχάρης.

Η εν λόγω αγορά είναι μία από τις κύριες αγορές που στοχεύει ο Δήμος Αρταίων, καθώς πρόκειται για μία σταθερή και ποιοτική αγορά, τα μέλη της οποίας εκτιμούν στο έπακρο τις δυνατότητες που έχει η Ήπειρος να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη του επισκέπτη, 365 μέρες το χρόνο. Τα μηνύματα από την έκθεση ήταν πολύ ενθαρρυντικά, με την πλειονότητα των επισκεπτών να ενθουσιάζονται με την πληθώρα των δραστηριοτήτων και αξιοθέατων που προσφέρει η περιοχή μας.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης προβλήθηκαν τα πλεονεκτήματα του Δήμου Αρταίων, όντας σε ένα κομβικό σημείο που συνδυάζει εύκολα βουνό και θάλασσα. Ξεκινώντας από το ξακουστό Γιοφύρι, το Λαογραφικό Μουσείο και τον πλάτανο του Αλή Πασά, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί σε μία πόλη με ιστορία 2.600 ετών!

Το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, ένα αληθινό κόσμημα, ενημερώνει τον επισκέπτη για την αρχαία Αμβρακία, ενώ η πληθώρα των βυζαντινών μνημείων θυμίζει ακόμα την εποχή κατά την οποία η Άρτα ήταν η πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Δε θα μπορούσε να μην τονιστεί και η παρουσία της εξαιρετικά δραστήριας ισραηλιτικής Κοινότητας της Άρτας, η οποία ήταν ενεργή μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’60, καθώς και οι εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων προς τιμή αυτής της Κοινότητας.

 

Άρχισε η κατασκευή του έργου Ύδρευσης Υψηλής Ζώνης για τις Τοπικές Κοινότητες Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας προϋπολογισμού 620.000 ευρώ

Ξεκίνησε να κατασκευάζεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Άρτας, το έργο ύδρευσης υψηλής ζώνης για τις Τοπικές Κοινότητες Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας προϋπολογισμού 620.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τους δημότες της Γραμμενίτσας και της Βλαχέρνας, με παρεμβάσεις που ενισχύουν και αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και προσφέρουν μια καλύτερη παροχή πόσιμου νερού.

«Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΑ, προσφέρουμε έργα ουσίας στους συμπολίτες μας. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τους δημότες όλης της Άρτας. Το έργο ύδρευσης Υψηλής Ζώνης για τις Τοπικές Κοινότητες Γραμμενίτσας και Βλαχέρνας που αρχίζουμε να κατασκευάζουμε στοχεύει στην απρόσκοπτη και καλύτερη παροχή πόσιμο νερού προς τους πολίτες» αναφέρει σε δήλωσή του ο  Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ και  Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

 

Πλούσιο το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις Απόκριες και την καθαρά Δευτέρα σε όλο το Δήμο Αρταίων

Μια σειρά πλούσιων δράσεων έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της περιοχής εν όψει των Αποκριών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Άρτα μετατρέπεται σε μια μεγάλη παρέα, με εκδηλώσεις τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και σε τοπικές κοινότητες.

« Οι Απόκριες είναι εδώ για να μας θυμίσουν ότι με κέφι, χορό, παραδοσιακά έθιμα αλλά και δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, η καθημερινότητά μας μπορεί να γεμίσει χαρά και ξεγνοιασιά. Ο Δήμος μας, όπως πάντα έτσι και φέτος δίνει το παρόν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, κάθε χρονιά με περισσότερες ιδέες αλλά πάντα με την ίδια σκέψη, ότι η πόλη μας αξίζει πολλά όλες τις εποχές του χρόνου. Παρόντες φυσικά και οι Σύλλογοι της πόλης μας, έτοιμοι να μας ξεσηκώσουν με το κέφι και την ζωντάνια τους οποίους ως Δήμος Αρταίων ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμη χρονιά. Παρόντες οι ταχυδακτυλουργοί και οι κλόουν για τους μικρούς καρναβαλιστές,  παρούσες και οι γυναίκες πως αλλιώς άλλωστε,  αλλά και οι μαθητές που ξέρουν να “πιάνουν” το αποτύπωμα της εποχής όπως κανείς άλλος. Παρούσα και η Χριστίνα Σάλτη με την συναυλία της μετά το πέρας της Καρναβαλικής  παρέλασης.

Καθαρό και περιποιημένο το Παρaλίμνιο Πάρκο για τα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας. Ελάτε, λοιπόν, να χαρούμε και να γλεντήσουμε όλοι μαζί στην αποκριάτικη Άρτα. Γιατί η Άρτα μας αξίζει και τις Απόκριες » αναφέρει  σε δήλωσή  του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου και έχει ως εξής:

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 19:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης, στον πεζόδρομο της οδού Σκουφά, το Καρναβάλι Γυναικών Άρτας. Μετά το πέρας της καρναβαλικής παρέλασης θα ακολουθήσει «Σοκολατοπόλεμος» στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στις 21:00 μ.μ συναυλία με την Χριστίνα Σάλτη.

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 10:45 θα ξεκινήσει η Μαθητική Καρναβαλική παρέλαση στον Πεζόδρομο της Σκουφά με Bubble Show & τριώροφο ξυλοπόδαρο.

Στις 12:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ένα εντυπωσιακό Magic Show με τον Μάγο TΖΟΡΤΖΙΟ «ILLUSIONS”.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 19:00 θα αναβιώσει των έθιμο των «Μπαντίδων» από τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «Ο Σκουφάς», στον Πεζόδρομο της Σκουφά –πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου  στις 11:00 το πρωί θα αναβιώσουν τα «Γαϊτανάκια Πολιτιστικών Συλλόγων» στον Πεζόδρομο της Σκουφά.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου από τις 11:00 – 13:00 Μαγική Παράσταση με τον ΜΑΓΟ ΚΑΠΕΛΑ πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Στις 12:15 θα διεξαχθεί για μια ακόμη χρονιά το Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού, με Αφετηρία την πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Την Καθαρά Δευτέρα 02 Μαρτίου από τις 10:30 θα διεξαχθούν τα Παραδοσιακά Κούλουμα  από τον Δήμο Αρταίων στο Παραλίμνιο πάρκο (απέναντι από την πλατεία Ζέρβα).

 

Στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου θα πραγματοποιηθούν Γαϊτανάκια και άλλα αποκριάτικα δρώμενα, ως εξής:

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γραμμενίτσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γραμμενίτσας «το Γαϊτανάκι» στις 10:00 π.μ και στις 18:00 μ.μ

Στην Πλατεία της Γαβριάς από τον Μορφωτικό Σύλλογο Γαβριάς «Οδυσσέας» στις 10:00 π.μ .

Στις εργατικές κατοικίες Άρτας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών «Άγιος» Παντελεήμων στις 12:00 π.μ.

Το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου στην Πλατεία Γραμμενίτσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γραμμενίτσας «Το Γαϊτανάκι», στις 18:00 μ.μ (Παιδικά τμήματα).

Στην Πλατεία Αγίων Αναργύρων από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίων Αναργύρων, στις 17:00 μ.μ.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου στην πλατεία Γραμμενίτσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γραμμενίτσας «Το Γαϊτανάκι» στις 10:00 π.μ και στις 18:00 μ.μ.

Στην πλατεία Πολυδρόσου στις 19:00 « Τζαμάλα» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυδρόσου «ο Άγιος Αθανάσιος».

 

Τέλος, τα Κούλουμα θα εορταστούν την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου στις εξής περιοχές του Δήμου από τις 11:00 π.μ:

Στο Δημοτικό Σχολείο Απομέρου  από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Απόμερου.

Στην Πλατεία Ροδαυγής από την Τοπική Κοινότητα και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Ροδαυγής.

Στην Πλατεία Γραμμενίτσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γραμμενίτσας.

Στο Δημοτικό Σχολείο Μύτικα από τον Μορφωτικό Σύλλογο Μύτικα «Ο Πρωταγόρας» .

Στην πλατεία Αγίου Νικολάου Λιμίνη από τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Λιμίνης «Άγιος Νικόλαος».

Στον αύλειο χώρο του Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολύδροσου «Άγιος Αθανάσιος».

Στον αύλειο χώρο Αγίων Αποστόλων Δρυώνα Κορφοβουνίου από τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Δρυώνας Κορφοβουνίου «Οι Άγιοι Απόστολοι».

Στο Δημοτικό Σχολείου Ελάτου Κορφοβουνίου από τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Κορφοβουνίου «O Αη – Γιώργης».

Γραφείο Δημότη Δήμου Αρταίων: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα στην υπηρεσία του Δημότη – Μειώνουμε την γραφειοκρατία παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η 24ωρη εξυπηρέτηση του «Γραφείου Δημότη» του Δήμου Αρταίων. Το Γραφείο Δημότη πρωτολειτούργησε το 2017 και αποτελεί τον καθημερινό σύνδεσμο επικοινωνίας Δήμου – Δημοτών, μια υπηρεσία άμεσης καταγραφής και επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών (όπως καθαριότητα, ανακύκλωση, πράσινο, οδοποιία, ηλεκτροφωτισμός, κ.ά).

Ο Δήμος Αρταίων πετυχαίνοντας την διάθεση του Γραφείου Δημότη στην υπηρεσία των πολιτών επί εικοσιτετραώρου βάσεως, δίνει την δυνατότητα στον δημότη να εξυπηρετείται με πολλούς τρόπους, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία και το χάσιμο χρόνου.

Το Γραφείο Δημότη καταγράφει τα αιτήματα, παράπονα και προτάσεις των πολιτών που υποβάλλονται με κάθε μέσο (με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά, γραπτά ή ηλεκτρονικά) σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινότητας και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, μέσω των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

«Μια προεκλογική μας δέσμευση γίνεται πράξη. Παρέχουμε 24ωρη λειτουργία του Γραφείου Δημότη  για 7 ήμερες την εβδομάδα, με σκοπό την εξυπηρέτηση του Δημότη, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Στόχος μας, μέσα από τη λειτουργία της 24ωρης λειτουργίας του Γραφείου Δημότη, είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα και δραστικά τα προβλήματα καθημερινότητας και για τον λόγο αυτό καλώ όλους τους Δημότες να συμβάλουν με τις επισημάνσεις τους στην προσπάθεια αυτή. Θέλουμε ενεργούς πολίτες και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα λογικά αιτήματα » ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Τρόποι επικοινωνίας με το Γραφείο Δημότη:

 • Με φυσική παρουσία:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 έως 15:30 στο 2ο όροφο του Δημαρχείου.

 • Τηλεφωνικώς:

Στο 15196 και στο 26813 62131 από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30-15:30.

Στο 6988226938 (μέσω κλήσης ή sms) 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για έκτακτα περιστατικά.

 • Ηλεκτρονικά:

Από την φόρμα επικοινωνίας «Επικοινωνία με τον Δημότη στο www.arta.gr. και  αποστολή e-mail στον λογαριασμό  dimotis@arta.gr.

Μέσω της δωρεάν εφαρμογής Novoville για κινητά τηλέφωνα (mobile app για iphone και Android) είτε μέσω του Novoville webApp στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.arta.gr.

 • Social Media :

Με αποστολή άμεσου μηνύματος στην σελίδα στο facebook «Δήμος Αρταίων ».

Η παρουσίαση της 24ωρης λειτουργίας του Γραφείου Δημότη πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία των Αντιδημάρχων, των Προέδρων των  Νομικών Προσώπων του Δήμου Αρταίων, των Διευθυντριών και των Αρμόδιων Στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων από τους οποίους ο Δήμαρχος ζήτησε να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα αιτήματα των πολιτών να  τα υλοποιούν άμεσα και να ενημερώνουν τον δημότη για την πορεία εξέλιξης του αιτήματος του.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:00

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αρταίων την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 09:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Επαναυποβολή για έγκριση του πινακα στοχοθεσίας του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρατίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
2.Επαναυποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΈΝΤΡΟΥ Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρατίων»Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.
3.Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την περίοδο των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας
4.Αποδοχή δωρεάς από την Οργάνωση «Magic Mission»
5.Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις-τεχνικά)»
6.Τροποποίηση της αρ 45/2020 (ΑΔΑ :ΩΤ1ΨΩΨΑ-ΖΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,με θέμα την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020-2021 (ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το «Followgreen Αpp», είναι εδώ!

Ο Δήμος Αρταίων κοντά σου, όπου κι’ αν βρίσκεσαι.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης Followgreen Δήμου Αρταίων (Followgreen.gr/arta) είναι πλέον διαθέσιμη και για κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή αποτελεί μία καινοτομία του Δήμου Αρταίων, καθώς επιβραβεύει την ανακύκλωση των πολιτών, όπου και αν βρίσκονται.

Ο δημότης κάνοντας χρήση της εφαρμογής έχει την δυνατότητα να αποκτήσει εύκολα και γρήγορα πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (Άρθρα/Βίντεο/Κουίζ) της πλατφόρμας για την ανακύκλωση και το περιβάλλον, μέσω του οποίου κερδίζει πόντους επιβράβευσης.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα στους δημότες της Άρτας να ανακαλύψουν τα πλησιέστερα σημεία ανακύκλωσης στον Δήμο Αρταίων μέσω πλοήγησης σε χάρτη, όπου περιλαμβάνονται οδηγίες και χρηστικές πληροφορίες. Παράλληλα, κερδίζουν πόντους είτε καταχωρώντας τον 10ψήφιο κωδικό, είτε σαρώνοντας με το κινητό τους το ειδικό QR code, που θα βρουν στο κουπόνι επιβράβευσης που κερδίζουν από την ανακύκλωση που κάνουν στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Δομή Σίτισης).

Η εφαρμογή περιέχει έναν πλήρη και σύγχρονο μηχανισμό για την προβολή των πλησιέστερων τοπικών καταστημάτων που παρέχουν προσφορές/υπηρεσίες. Οι δημότες μπορούν να αποκτήσουν τις προσφορές/υπηρεσίες εξαργυρώνοντας τους πόντους επιβράβευσης, που έχουν συγκεντρώσει από τις παραπάνω ενέργειες.

Το Followgreen App του Δήμου Αρταίων διατίθεται χωρίς χρέωση στα «App store» για iPhone και «Google play» για Android κινητά και είναι προσβάσιμο σε όλους τους δημότες.

Μη χάνεις χρόνο, κατέβασε τη νέα μας εφαρμογή
&
μπες στο παιχνίδι της ανακύκλωσης!