Συνεδριάζει έκτακτα αύριο Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

                                                       Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης & Προστασίας Περιβάλλοντος

  1. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων

με ίδια μέσα.(Συνοπτικός Διαγωνισμός)

  1. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων

με ίδια μέσα.(Απευθείας Ανάθεση)

  1. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Αρταίων της εργασίας «Βελτίωση – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και αρδευτικών υποδομών στο γήπεδο Γραμμενίτσας»