Συνεδριάζει τη Πέμπτη η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει τη Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:30 η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων επί της ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 2-11-2018, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 49 (454-457 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49η 10-9-2018
454 Έγκριση ή μη πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το έτος 2018-2019
455 1.   Αποδοχή δωρεάς από τον αλιευτικό συνεταιρισμό ΛΟΓΑΡΟΥ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο- Δομή Σίτισης
456 2.   Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25-10-2018 και σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο επί αγωγής εταιρείας ‘‘ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
457 3.   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
49 10-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 48 (451-453 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 48η 3-9-2018
451 Αποδοχή δωρεάς εταιρείας LIDL HELLAS
452 1.   Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Δ΄διμήνου 2018
453 2. Ανάκληση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής
48 3-9-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 46 (438 -449)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 46η 27-8-2018
438 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με αποζημίωση ή μη από τροχαίο ατύχημα που φέρεται να προκλήθηκε από ανεπιτήρητο σκύλο στην περιοχή Ν.Εργατικών Κατοικιών
439 Έγκριση ή μη γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παππά Γεωργίου, οχήματος λόγω σύγκρουσης με ανεπιτήρητο Βοοειδές
440 Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας, χορήγηση εκτάκτου επιδόματος ένδειας από ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
441 1.   Έγκριση ή μη πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για την Υπηρεσία: Υπηρεσίες ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αρταίων 2018-2019
442 2.   Έγκριση πρακτικού 3 επιτροπής διαγωνισμού Οριστική κατακύρωση για την Υπηρεσία: Ετήσια Τουριστική Προβολή Δήμου Αρταίων
443 3.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια μεταλλικών Κολωνακίων
444 4.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια: Προμήθεια οχημάτων
445 5.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μέλιου Αργυρώ για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν πληρωμή παραβόλων για πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
446 6.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνη για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού.
447 7.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αντωνίου Άγγελου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορούν έξοδα μετακίνησης οχήματος για επισκευή.
448 8.   Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μπαλατσούκα Θεόδωρου για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν δαπάνες επεκτάσεως Ηλεκτροφωτισμού
449 9.   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
46 27-8-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45 (437 )

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η 23-8-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
437 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018
45 23-8-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 44 (421-436)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 44η 2-8-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
421 1.Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη κατασκευής Μόνιμου Στεγασμένου Εκθεσιακού Κέντρου
422 2.Έγκριση και διάθεση πολυετούς δαπάνης
423 3.Διάλυση ή μη της μελέτης: Η/Μ μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Αγ. Θεοδώρας
424 4.Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού οριστικής κατακύρωσης για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων)
425 5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης Αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
426 6.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019
427 7.Ακύρωση επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου Αρταίων και ΚΚΜΠΑΠ ετών 2018-2019 (και δικαίωμα προαίρεσης γάλακτος Δήμου Αρταίων) και διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για τις ομάδες που δεν υπήρξε ανάδοχος
428 8. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο- Δεκέμβριο 2017
429 9. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων
430 10. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Επισκευές- Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
431 11.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Εγκαταστάσεις Φωτισμού στο Δήμο Αρταίων
432 12.Σύνταξη όρων διακήρυξης και καθαρισμός κατωτάτου ορίου για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Πολυδρόσου Δ.Ε. Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
433 13.Απαλλαγή υπολόγου Αθανασίου Αρκουμάνη για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση IFT2018 στο Βελιγράδι από 22-25/2/2018
434 14.Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου
435 15.Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων των Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα-Καλοβάτου-Κιρκιζατών-Χαλκιάδων της Δ.Ε. Φιλοθέης Δήμου Αρταίων
436 16.Έγκριση ή μη πρακτικού επί ενστάσεως της εταιρείας: PWU εκτυπωτική ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία κατά της αρ. 396/2018 Α.Ο.Ε. για την Προμήθεια: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό), υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων
44 2-8-2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 43 (413-420)

413 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κλπ και διάθεσης πίστωσης
414 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης με τίτλο: Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Αρταίων
415 Έγκριση ή μη πρακτικού 2ου επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων κομποστοποίησης
416 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
417 Έγκριση ή μη πρακτικού 3 διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση παραποτάμιου πάρκου, Αλσυλίου Αγ. Αναργύρων και αθλοπαιδιών Καρδάμου Σκούπας
418 ‘‘Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση τεχνικών, τοιχίων και σωληνωτών στο Δήμο Αρταίων από ζημιές που προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο διάστημα 1-3/12/2017
419 Σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης (2) θέσεων περιπτέρων μετά των κουβουκλίων αυτών και καθορισμός ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς
420 Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Β΄ τριμήνου 2018
43 30-7-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ– ΣΟΧ 1/2018 ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»

Την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/20816/05.09.2018 Ανακοίνωσης του Δήμου Αρταίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών της κατηγορίας ΥΕ Εργατών/-τριών Πρασίνου (κωδ. θέσης 101).

Οι Πίνακες έχουν ως εξής:

 

 

 

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κτίριο «ΖΕDA», Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολήςπαραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Κλήρωση για τη διανομή των κάδων οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Αρταίων

Γίνεται γνωστό, ότι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων (Δημαρχείο, 3ος όροφος) κλήρωση για την διανομή των κάδων οικιακής κομποστοποίησης, καθώς οι αιτήσεις που υπέβαλλαν οι συμπολίτες ήταν πολλαπλάσιες των διαθέσιμων κάδων. Όσοι συμπολίτες επιθυμούν να παραστούν στην κλήρωση μπορούν να το κάνουν.

 

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τις «Μελέτες ωρίμανσης της Αξιοποίησης του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας»

Με αφορμή τα όσα έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το «φως» της δημοσιότητας, που ουσιαστικά στοχοποιούν την διακήρυξη για τις Μελέτες ωρίμανσης της Αξιοποίησης  του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, κάνοντας λόγο για εμπλοκή στο θέμα της Εισαγγελέως Διαφθοράς, ο Δήμος Αρταίων οφείλει να τονίσει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση και για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες και παρεξηγήσεις, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει:

Η αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων (στις 18 Ιανουαρίου 2016) ήταν η δημιουργία ξενοδοχείου, όπως ήταν και στο παρελθόν το κτίριο, ωστόσο η πρόθεση αυτή δεν πέρασε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.), το οποίο με ψήφους 17-0 απέρριψε την προοπτική αυτή. Έτσι, ο Δήμος προχώρησε στην διαδικασία σύνταξης Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την ανεύρεση της καλύτερης λύσης για τη λειτουργία του χώρου, στο οποίο αποφασίστηκαν οι χρήσεις του χώρου.

Μπροστά στον κίνδυνο το κτίριο να μείνει ακόμη περισσότερα χρόνια, πέραν των 25 που ήταν τότε, κλειστό, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση (στις 16 Ιανουαρίου 2018) να δημιουργηθεί καφέ- εστιατόριο στο ισόγειο, ώστε να αποτελέσει χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας και των επισκεπτών, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Λειτουργία Δημοτικού Ωδείου, Αμφιθεατρική σκηνή υψηλής ακουστικής για μουσικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (διαμόρφωση οικολογικής παιδικής χαράς, χώρος για αθλητισμό ενηλίκων –υπαίθρια όργανα γυμναστικής-, διαμόρφωση με παγκάκια και φυτεύσεις-).

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (αριθμ. 116087/79845/1734/562/16-3-2018) και αφού το Κ.Α.Σ. είχε αποφασίσει ομόφωνα θετικά εγκρίθηκε η παραπάνω πρόταση του Δήμου Αρταίων σχετικά με την αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, με τον όρο να υποβληθεί στις Υπηρεσίες του εν λόγω Υπουργείου ολοκληρωμένη μελέτη αξιοποίησης του χώρου. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ, με την 3522/1152/Α3/15-6-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»).

Έτσι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη της Διακήρυξης, που στη συνέχεια εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης του έργου αξιοποίηση του παλαιού ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Άρτας, με σκοπό να ολοκληρώσει εγκαίρως τη μελέτη του έργου, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 818.924,93€ συν ΦΠΑ, με βάση τον κανονισμό για τις Προεκτιμώμενες Αμοιβές μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 ΦΕΚ Β’/2519/20-7-2017.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας του κτιρίου, των απαιτούμενων εγκρίσεων που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Άδεια Δόμησης  κ.λ.π.) και λόγω του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της μελέτης (περίπου ένας χρόνος), ο Δήμος στη Διακήρυξή του προέβλεψε Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, σύμφωνη με τις παραπάνω αναφερόμενες εγκεκριμένες, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δημοτικό Συμβούλιο, χρήσεις (και όχι τουριστική χρήση, όπως λανθασμένα αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα), αλλά και μέγεθος κτιρίου (περί τα 2.400 τ.μ. εκ των οποίων λιγότερα των 400 τ.μ. θα αφορούν το εστιατόριο – μαγειρείο), προκειμένου για την επιλογή μελετητικού σχήματος ικανού να αναλάβει και να ανταπεξέλθει στην ποιοτική και έγκυρη εκπόνηση αυτής. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι απαιτήσεις που θέτει το Κ.Α.Σ. και τα αντίστοιχα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού για τις μελέτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές, κάτι που φάνηκε και με την περίπτωση της αξιοποίησης του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, όπου το αρμόδιο όργανο (Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων) δεν ενέκρινε τις αρχικές μελέτες και ζήτησε εκ νέου άλλες.

Πρέπει να τονισθεί ότι τα μελετητικά σχήματα που είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, δεν ήταν μόνο αυτοτελή γραφεία, αλλά συμπράξεις μελετητικών γραφείων – εταιρειών,  που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα αλλά και εκτός του Ελλαδικού Χώρου, αφού πρόκειται για Διεθνή Διαγωνισμό, στον οποίο τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες περί δημοσιεύσεων διατάξεις (Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03-08-2018 – και Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, η διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.arta.gr), περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.) και μάλιστα δίνοντας χρονικό περιθώριο για την υποβολή προσφορών, μεγαλύτερο του ελάχιστα απαιτούμενου (47 ημέρες έναντι 35 που προβλέπεται) από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για την σύνταξη προσφορών.

Επίσης, στη Διακήρυξη δόθηκε το δικαίωμα «Στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)», όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ώστε ένας οικονομικός φορέας να μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατά το στάδιο του διαγωνισμού (47 ημέρες) καμία ένσταση ή προσφυγή δεν υπεβλήθη μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης και καμία διευκρίνηση δεν ζητήθηκε.

Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης και στην περίπτωση μίας μόνο προσφοράς, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων περί δημοσιότητας.

Η Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζόμενου μελετητικού σχήματος που θα ανοιχθεί την επόμενη εβδομάδα (όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία), είναι κρίσιμος συντελεστής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποδοχή ή μη της προσφοράς από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων). Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι προβλέπεται προ της υπογραφής της Σύμβασης, η αποστολή όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων της διαδικασίας του Διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου για τον προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας αυτού.

Υπενθυμίζεται, ότι το παλαιό ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ της Άρτας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της περιοχής. Με την πάροδο των ετών και με το ΞΕΝΙΑ σε εγκατάλειψη, γινόταν μεγαλύτερος  ο κίνδυνος να πέσει το κτίριο και να έμπαινε έτσι οριστική ταφόπλακα στα όνειρα όλων των Αρτινών που έχουν ζήσει το Κάστρο, το ΞΕΝΙΑ και έχουν δημιουργήσει τις δικές τους εμπειρίες ζωής. Μετά από αρκετές δυσκολίες, η παρούσα Δημοτική Αρχή κατάφερε να επιλύσει το ζήτημα, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα του κτιρίου και το ανοικτό Κάστρο για όλους.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της δεν έχει δώσει την παραμικρή αφορμή για ποικιλότροπα σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαφάνεια των διαγωνισμών για έργα που πραγματοποιεί, προτάσσοντας πρώτα και κύρια το δημόσιο συμφέρον. Ευχόμαστε, πραγματικά, οι καταγγελίες (απ’ όπου και αν προέρχονται) για τόσο σημαντικά έργα, όπως το πρώην ΞΕΝΙΑ Άρτας, να μην είναι αποτέλεσμα υστερόβουλων πολιτικών τακτικών που θα έχουν ως συνέπεια εκτός της «πολιτικής σκοπιμότητας» να χάσει χρηματοδοτικούς πόρους η Άρτα.